sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Saksan äärivasemmisto etsii uutta mallia


Tuoreen mielipidekyselyn mukaan Berliinissä saa suurinta kannatusta vasemmistolainen Linke-puolue (Die Linkspartei). Muualla maassa ei yhtä hyvin mene, ja Linken sisällä käydäänkin kovaa keskustelua puolueen linjauksista ennen kesäkuun alun puoluekokousta. Demaripuolue SPD puolestaan on menettänyt vuoden 2010 jälkeen puolet äänestäjistään.

Saksan vasemmiston hyvin tuntema Jouko Jokisalo kirjoitti Linken tilanteesta Tutkijafoorumin sähköpostiryhmässä. Jokisalo otti esille Linken parlamenttiryhmän puheenjohtajan Sahra Wagenknechtin ehdotuksen uuden vasemmistolaisen liikkeen luomisesta (linke Sammelbewegung). Perustelu sen tarpeellisuudelle on mm. se, että politiikan käännöstä ei ole enää saavutettavissa demarien, vihreiden ja Linken mahdollisella hallituksella.

”Demarit ovat nykyisen hallituksen myötä menneet entistä oikeammalle ja vihreistä on vasemmistosuuntaus lähes kadonnut. Toinen argumentti on, että Linke nykymuotoisena on tuomittu jäämään 10 prosentin puolueeksi. Lisäksi nykyinen puoluejärjestelmä on tullut tiensä päähän, mitä osoittavat viime vuoden vaalitulokset Ranskassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa sekä Brexit-äänitys Isossa-Britanniassa”, kirjoittaa Jokisalo, joka toimii historioitsijana Itä-Suomen yliopistossa.

Linken lehti Neues Deutschland julkaisi Wagenknechtin ja kumppanien alustavan Fair Land -liikkeen peruspaperin, jossa tulevia tavoitteita hahmotellaan. Lähtökohtana on nykyisen kehityksen kriisi ja yhteiskunta, jossa "ihmisyys jää jalkoihin". Halpapalkkasektorin kasvu on tosiasia ja vainn syntyperä antaa mahdollisuudet hyvään elämään. Pääoman kasaantuminen on saavuttanut samankaltaisen asteen kuin ennen 1. maailmansotaa. Yli puolet saksalaisista ansaitsee nyt vähemmän kuin 1990-luvun alussa. Ennen kaikkea suuryritykset hyötyvät globalisaatiosta, vapaakaupasta ja yksityistämisestä sekä EU:n sisämarkkinoista. Konsernien osakkeidenomistajat kylpevät osakeantien tuloksissa, köyhimmät taistelevat osuudestaan leipäjonoissa (viittaus siihen, että Essenin kaupungissa elintarvikeavustusten jakelu keskeytettiin avustusten riittämättömyyden vuoksi).

ND:n jutussa esitetään myös kritiikkiä. Arvostellaan sitä, että liikkeen aktiivit toimijat valmistelevat toimiaan tällä hetkellä anonyymisti. Lehden mukaan liike aikoo astua politiikan areenalle syyskuussa. Epäillään myös sitä, voidaanko poliittinen liike synnyttää ylhäältä käsin.

YHTEISKUNNALLINEN
ILMAPIIRI MYRKYTTYY


Paperissa käydään laajasti lävitse, miten hallituspolitiikan toimet rapauttavat julkisia toimintoja ja leikkaavat väestön köyhimmältä osalta. Angela Merkelin politiikkaa arvostellaan, koska se on jättänyt kaupungit ja kunnat sekä avustustyöntekijät yksin hoitamaan pakolaisten tulon aiheuttamia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia. Kantaa otetaan myös siihen, että ääri-islamistien toimiin ei puututa: "Jos politiikka katsoo sivusta, miten radikaalin islamin vihasaarnaaja välittää omaa maailmankuvaansa 5-vuotiaille lapsille, ei integraatio ole mahdollinen. Yhteiskunnallinen ilmapiiri myrkyttyy."

Kansainvälisen politiikan alueella todetaan hallitsevan vahvemman oikeus. Sotilaallinen voima ohittaa diplomatian. Sotia käydään raaka-ainelähteiden varmistamiseksi ja geopoliittisen vaikutuksen lisäämiseksi.

Kestävästä taloudesta ollaan kaukana, vallitsee kapitalistinen kertakäyttötuotanto. - "Me emme halua ekotuotteita paremmin ansaitseville, vaan puhtaan ympäristön ja terveellisen ravinnon kaikille."

Wagenknechtin paperissa todetaan, että puhe politiikan vaihtoehdottomuudesta globalisaation ja digitalisaation aikakaudella on vale: "Kasvava eriarvoisuus ei ole luonnonvoima, vaan poliittisen epäonnistumisen tulos."

Globaali finanssikapitalismi, joka on vapauttanut konsernit ja hyvätuloiset sosiaalisesta vastusta, ei ole teknologisen kehityksen tulos, vaan poliittisten ratkaisujen aikaansaannos. Paperissa painotetaan, että toisenlaiselle politiikalle on väestön keskuudessa enemmistö (aseistariisunta, korkeammat palkat, parempi eläke, oikeudenmukaisempi verotus, enemmän turvallisuutta).   

TAVOITEOHJELMA

1. Takaisin Willy Brandtin rauhanpolitiikkaan: aseistariisunta, jännityksen lieventäminen, itsenäinen politiikka, joka asettaa eurooppalaiset tavoitteet keskiöön.

2. Taattu työpaikka ja hyvät palkat innovatiivisessa taloudessa: Saksan sisämarkkinoita on voimistettava ja riippuvuutta vientituloista vähennettävä. Digitalisaation on johdettava työn jakamiseen: vähemmän stressiä kaikille, työttömyyden ja ylityöllisyyden sijaan väliaikaisissa työsuhteissa.

3. Uudistettu voimakas sosiaalivaltio, joka estää köyhyyden; eläkkeet, jotka turvaavat elintason vanhuuden aikana; hyvä terveydenhoito riippumatta tuloista.

4. Yksityistämisen pysäyttäminen.

5. Oikeudenmukainen verotus: alempien palkkaluokkien verotuksen keventäminen, isojen omaisuuksien ja konsernien verotuksen kiristäminen.

6. Hyvä koulutus kaikille huolimatta sosiaalisesta taustasta.

7. Demokratia palauttaminen: emme halua, että konsernit ja pankit hallitsevat meitä.

8. Arkipäivän turvallisuuden takaaminen.

9. Eurooppalainen Saksa yhdentyneessä Euroopassa. Emme halua Eurooppaa, jossa itsevaltaiset Brysselin komissaarit tai Berliinin poliitikot määrittävät yksittäisille maille, millaista politiikkaa heidän on tehtävä.

10. Apu hädässä oleville ihmisille: turvattava oikeus turvapaikkaan vainotuille, aseidenvienti kriisialueille lopetettava ja epäoikeudenmukaiset kauppakäytännöt lopetettava, taisteltava köyhyyttä vastaan paikanpäällä ja luotava perspektiivi jäämiselle kotiseudulleen.

11. Luonnon kannalta kestävä talous, jotta voimme jättää lapsillemme ja tuleville sukupolville eheän luonnon. Puhdas ilma ja puhdas vesi ovat välttämätön osa laadukasta elämää.