tiistai 3. marraskuuta 2020

Liikenteen verotuloilla uusia rautateitä rakentamaan

Uuden junanradan rakentaminen Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan nopeuttaisi matka-aikaa tällä välillä 13 minuuttia. Kiire on ja kalliiksi tulee. Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla on laskelma, jonka mukaan yhden säästetyn minuutin hinnaksi tulisi 140 miljoonaa euroa! Kun Keravan - Lahden oikorata valmistui 2006, sillä aikaansaatu minuutin hyöty maksoi 8 miljoonaa euroa.


Tällaisten uusien väylähankkeiden kannattavuutta lasketaan hyöty/kustannussuhdeluvulla. Lahden kaupungin entinen teknillinen johtaja Timo Ahonen kirjoittaa tänään Etelä-Suomen Sanomissa, että tuon uuden radan h/k-luvuksi on saatu 0,13. Se tarkoittaa melkein yhtä tyhjän kanssa. Jos Itä-Suomeen haluttaisiin tehokkain ratauudistus, se pitäisi rakentaa Lahdesta Mikkeliin. Senkään h/k-luku ei silti ole kuin 0,17, joten varsinaisesti siinäkään ei olisi paljon järkeä. Ahonen on asiantuntija, sillä hän oli vahvasti mukana valmistelemassa Keravan - Lahden ratahanketta.

Kun väylävirasto keväällä 2019 julkaisi selvityksen Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjausten tarkastelusta, mukana oli myös vaihtoehto Lahti - Heinola – Mikkeli. Keväällä 2020 tuli uusi selvitys liikenneministeriön toimeksiannosta tehtynä, mutta siitä oli Lahden - Mikkelin vaihtoehto jätetty kokonaan pois ilman perusteluja.

Kaiken tämän touhotuksen takana on maapallon ilmastonmuutos. Liikennettä pyritään siirtä
mään maanteiltä rautateille. Tehtävä on kuitenkin mahdoton. Kuorma-autojen osuus Suomessa kuljetettavista tavaratonneista on noin 85 prosenttia, eikä tämän määrän siirtäminen juniin ole mitenkään mahdollista.

Kaikki voitava joka tapauksessa tehdään. Tie
liikenteen verotusta on tarkoitus korottaa hurjasti. Polttoaineiden litrahintoihin on nykyajatuksen mukaan tulossa korotusta 20-50 senttiä ja erilaisia vaihtoehtoja on myös autoveron nostamiseen.

Suomen kasvihuonepäästöt ovat jo viimeisten 30 vuoden aikana vähentyneet yli 70 miljoonasta hiilidioksiditonnista 55 miljoonaan. Uudet toknologiat ovat auttaneet. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan on nimenomaan liikenteen päästöjä kuitenkin edelleen vähennettävä, vaikka koko tieliikenteen osuus päästöistä on vain 16 prosenttia.

Suurimmat kasvihuonepäästöjen laskijat Suomessa:
1. energiateollisuus 25 %
2. teollisuus ja rakentaminen 19 %
3. maankäyttö ja sen muutokset 17 %
4. maatalous 10 %
5. henkilöautot 9 %

Pahimmaksi koetaan
henkilöautoliikenne. Sen valitseminen kohteeksi on myös helpointa. Liikenteeseen vaikeuttaminen käykin kätevästi vaikkapa nopeusrajoituksiä kiristämällä, peltipoliiseja lisäämällä, ajokaistoja tukkimalla ja kävelykatuja tekemällä. Lisäksi on se sähköautohomma, joka sinällään on hyvä, mutta väkisin meille tuupattavana mahdoton, koska sähköautot ovat oleellisesti kalliimpia kuin tavalliset autot.

Sitran esittelemä ilmastopoliittinen selvityskin lähtee tutuista viherpippuriasioista. Sitra on kirjannut hyvän ihmisen kärkiominaisuudet:

1. liikkuminen vapaa-ajalla bussilla tai junalla
2. vegaaniruokavalio
3. sähköauto, jos on pakko henkilöautolla mennä
4. kasvisruokavalio
(pahinta on punainen liha)
5. hybridiauto, jos ei ole varaa kunnon sähköautoon.

kari.naskinen@gmail.com