torstai 9. lokakuuta 2008

Lasten ääni kuuluviin

Suomen Lasten parlamentin lahtelainen jäsen Kimi Uosu-kainen (12) luovutti parla-mentin kevät-raportin SDP:n puheenjohtajalle Jutta Urpilai-selle, kun tämä viime viikolla vieraili Lahdessa. Raportissa käsitellään mm. koulukiusaamista sekä koulu-ruokailun ja pyöräteiden parantamista.

Lasten parlamentti perustettiin viime marraskuussa Tampereella, jossa 224 kunnan nimeämät edustajat aloittivat kaksivuotisen toimikautensa. Toinen täysistunto järjestetään ensi kuussa Jyväskylässä. Täysistuntojen välillä tämä 7-12-vuotiaiden parlamentti toimii verkossa. Verkkoparlamentissa lapsilla on käytössään jatkuvasti päivittyvän informaation, uutisten ja yhteystietojen lisäksi työkaluja keskinäiseen kommunikaatioon. Keskustelupalstoilla ajatusten vaihtaminen ja uusien ideoiden esille tuominen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Viikoittaisten chat-keskustelujen avulla lapset voivat kommunikoida reaaliajassa, noudattaen kokoontumisessaan esityslistaa.

Ensimmäinen, kaksi viikkoa kestänyt verkkotäysistunto pidettiin huhtikuussa. Lasten parlamentin edustajat saattoivat tänä aikana käydä tutustumassa täysistunnon esityslistaan, aloittaa keskustelun haluamastaan aiheesta ja kommentoida toisten näkemyksiä. Verkkotäysistunnon lopuksi äänestettiin päätöksistä, jotka toimitetaan eteenpäin asioista päättäville tahoille. Tämän asiakirjan Kimi Uosukainen ojensi Jutta Urpilaiselle Lahden sosiaalidemokraattien toimistolla Hämeenkatu 7:ssä.

Lasten parlamentin perustamisen taustalla on vuonna 2006 hyväksytty nuorisolaki, minkä tavoitteena on lasten kuulemisen ja osallistumisen edistäminen. Parlamentin perustaminen tukee valtakunnallisesti ja paikallisesti lasten osallistumista, lasten ja nuorten yhteiskuntatietoisuuden lisäämistä ja sosiaalista vahvistumista.

Opetusministeriön rahoittaman Lasten parlamentin suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Parlamentti myös tekee yhteistyötä lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa; hän toimii parlamentin ohjausryhmän puheenjohtajana.

KAIKKI KUNNAT
MUKAAN

Lasten parlamentin verkkotäysistunnon kannanoton mukaan kaikkien kuntien tulisi asettaa edustajansa parlamenttiin. Päijät-Hämeestä on edustus Lasten parlamentissa vain Lahdella, Heinolalla ja Hämeenkoskella. Lisäksi esitetään, että jokaiseen kuntaan perustettaisiin oma lasten parlamentti, joka olisi yksi ”työkalu” kuntien päättäjille kuulla lapsia.

Koulukiusaamiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet esille Lasten parlamentin toiminnan kaikilla tasoilla. Nyt on päätetty, että Lasten parlamentti tekee ensi vaiheessa selvityksen siitä, mistä kaikesta tällaisessa kiusaamisessa on kysymys. Lisäksi esitetään, että aikuiset laatisivat koulukiusaamisen estämiseksi vähittäissuositukset kouluille.

Kouluruokailusta päätettiin, että ryhdytään seuraamaan sitä koskevien suositusten noudattamista, ja tarkkaillaan, parantuvatko kouluruoka-asiat lähitulevaisuudessa. Selvitetään myös, miten suositusten tekovaiheessa on kuunneltu lapsia. Samoin otetaan selvää siitä, monessako koulussa ruokailu on epämukavaan aikaan. – ”Joskus yläasteelaiset tulevat jo syömään, ennen kuin me olemme saaneet ruokaakaan. Silloin on viisi minuuttia aikaa syödä!”

Vapaa-ajanviettoon liittyvistä asioista päätettiin vaatia, että pyöräteitä pitää saada lisää ja ne pitää asvaltoida.

Ympäristöasiat kiinnostavat myös lapsia. Niinpä päätettiin kerätä lisää tietoa siihen liittyvistä kysymyksistä – tuleeko tuuli- ja vesivoimaloiden käyttöä lisätä, onko kierrätystä ja kierrätettäviä materiaaleja lisättävä?

kari.naskinen@gmail.com