perjantai 18. joulukuuta 2009

Suurista kaupungeista Lahti velkaantuu eniten

Huolestuttava tieto kuntatalouden erikoistutkijan Heikki Helinin tänään ilmestyneestä tutkimuskatsauksesta, mikä käsittelee suurten kaupunkien talousarvioita 2010 otsikolla "Veronkorotus - velan lisäys - vyönkiristys": Lahden lainakanta on kasvamassa selvästi eniten. Kun Helin vertailee vuoden 2008 tilinpäätöksiä ja vuoden 2010 talousarvioita, kasvaa Lahden velkataakka 260 miljoonasta eurosta 450 miljoonaan. Suhteellisesti laskien tämä on ylivoimaisesti suurin nousu kymmenen suurimman kaupungin vertailussa.

Lahdessa on ns. konsernipankki, joka välittää lainat mm. kaupungin energia- ja vesiyhtiöille. Näiden ja muiden tytäryhteisöjen antolainat vuonna 2008 olivat 202 miljoonaa euroa, ja vuonna 2010 niitä tulee olemaan 305 miljoonaa euroa. Kaupungin 191 miljoonan lainakasvusta on siten 103 miljoonaa euroa tytäryhteisöjen lainojen kasvua.

Lamasta johtunut aukko kaupunkien verotuloissa täytetään paljolti veroprosenttien korotuksilla ja velan lisäyksellä. Lahden kauounginvaltuusto päätyi jälkimmäiseen ratkaisuun.

Helin on myös suhteuttanut lainakannan kasvun veroprosentin tuottoon. Suurissa kauoungeissa velka kasvaa kahdessa vuodessa keskimäärin viiden veroprosentin tuoton verran. Poikkeuksena on veronkorotuksesta pidättäytynyt Lahti, jonka lainakannan muutos vastaa peräti 13 veroprosentin tuottoa. Vähimmällä pääsevät Pori (+0,5 %) ja Kuopio (+3,5 %).

Vuosina 2011 ja 2012 velkaantuminen suurissa kaupungeissa näyttää jatkuvan lähes samalla vauhdilla.

Lainakannat asukasta kohti ovat ensi vuoden talousarvioiden mukaan (euroa/asukas):

4429 Lahti
4288 Vantaa
2537 Turku
2511 Jyväskylä
2158 Helsinki

1984 Pori
1884 Oulu
1731 Kuopio
1532 Tampere
1513 Espoo

Sellaista puhetta on Lahden naapurikunnissa ollut, että Lahti halusi pitää kunnallisveronsa ennallaan (19 %), jotta se olisi houkutin kuntaliitoksille. Tästä ei todennäköisesti ole kysymys, sillä Lahden poliitikot ilmaisivat kyllä budjettikokouksessa ja sen lähellä, että vuoden kuluttua veronkorotus on edessä, ja silloin ynnälläin vain sitä, nouseeko Lahden kunnallisvero 20 prosenttiin vai yli.

Heikki Helinin tutkimuskatsaus kuuluu Helsingin kaupungin tietokeskuksen sarjaan (9/2009).

kari.naskinen@gmail.com