sunnuntai 20. joulukuuta 2009

Julkisten palvelujen verorahoitus on tarkoitus kyseenalaistaa

Ensi vuonna pannaan 20 suurinta kaupunkia laatimaan tuottavuusohjelmat palveluidensa kehittämiseksi. Ohjelmien toteutumista tullaan seuraamaan valtion ja kuntien yhteistyönä. Alustavasti on Kuntaliitto jo kysellyt kaupunkien tuottavuudesta tietäviltä, millaisia näkemyksiä heillä on asiasta. Raportin mukaan kunnat voivat nostaa tuottavuuttaan palveluverkkoja harventamalla ja keskittämällä palvelut suurempiin yksiköihin. Räikeimpänä esimerkkinä tästä ajattelusta on Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen (Kok) esittelemä lista yli 80:stä lakkautettavasta palvelupisteestä.

Aiheellisesti kysyi SKP:n puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen Helsingin Sanomien yleisönosastossa, että johdetaanko kaupunkia kuin yksityistä, voittoa tavoittelevaa konsernia. Keitä varten kaupunki on olemassa, kysyi Hakanen, mutta ei ole Pajunen pystynyt vastaamaan.

Meneillään on rakenteiden muuttaminen ideologisin perustein. Kunnallisia palveluita karsitaan tai lopetetaan kokonaan niin paljon kuin mahdollista ja tilalle rakennetaan yksityistä, puhtaasti liikevoittoperiaatteella toimivaa bisnestä. Esimerkiksi Lahdessa Kokoomuksen tavoite on, että kaupunki luopuisi kokonaan omasta terveyskeskustoiminnastaan ja käskettäisiin ihmisten käyttää Hemon, Mehiläisen ja Med-Onen lääärikeskuksia á 60 euroa/käynti. Myös kuntaliitoksia tehtäessä päästäisiin tätä tuottavuusajattelua toteuttamaan. Päijät-Hämeen tapauksessa keskitettäisiin terveydenhoito-, koulu- ja kirjastopalveluita Lahteen.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen (Kesk) kuvasi kirjoituksessaan Keskisuomalaisessa hyvin sitä, mistä on kysymys: ”Kuntapalveluiden laadun heikkeneminen johtaa helposti siihen, että ne joilla on varaa siirtyvät yksityisten palvelujen käyttäjiksi. Tällöin julkisia, pääasiassa kunnallisia palveluja käyttäisivät pääasiassa pienituloiset ja muut heikommassa asemassa olevat. Julkisten palvelujen laaja verorahoitus on silloin helppo kyseenalaistaa.”

Just näin. Ensin palveluilta vähennetään rahoitusta, sitten todetaan, että palvelut ovat huonoja eivätkä niitä monet käytäkään, joten nämä palvelut on syytä lopettaa kokonaan.


kari.naskinen@gmail.com