torstai 28. toukokuuta 2009

Vastuuttomuutta myös toimialajohtajalla ja kulttuurilautakunnalla

Lahden kaupunginorkesterin internetseikkailuihin liittyvät kummalli-suudet ovat johtamassa myös kummallisiin lainopillisiin tilanteisiin. Kun tällä viikolla keskustelin kahden kokeneen lainoppineen kanssa intendentti Tuomas Kinbergin tapauksesta, niin molemmat olivat ihmeissään: koskaan aikaisemmin ei ole edes esitetty, että tällaisella virkaportaalla työskentelevälle henkilölle ei myönnettäisi toimistaan vastuuvapautta.

Vertaan tässä tilannetta sellaiseen, että jossakin yhdistyksessä tilintarkastajat huomaisivat toiminnanjohtajan syyllistyneen väärin-käytöksiin. Toiminnanjohtaja tietenkin olisi syyllinen, mutta tili- ja vastuuvapautta ei myönnettäisi yhdistyksen johtokunnalle, joka olisi huonosti hoitanut valvontavelvollisuutensa. Johtokunta voisi sitten antaa potkut toiminnanjohtajalle.

Kinberg on kaupungin sivistystoimialajohtajan Maritta Vuorisen alainen viranhaltija. Toimialajohtajalla on tämän perusteella ensisijainen vastuu Kinbergin toimien valvonnassa ja epäkohtiin puuttumisessa. Tätä vastuutaan Maritta Vuorinen ei ole hoitanut. Saman voi sanoa löperöstä kulttuurilautakunnasta.

Hyvin erikoinen on myös Kinbergin autoetujuttu. Hän hankki vapaan autoedun itselleen panemalla alaisenaan toimivan hallintopäällikön tekemään asiasta viranhaltijapäätöksen vuonna 2000. Tällä päätöksellä autoetu myönnettiin yhdeksi vuodeksi, mutta koko ajan siitä lähtien eutoetu on ollut voimassa. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta teki seuraavan päätöksen Kinbergin autoedusta viime syksynä.

Kaupungin tilintarkastajat ovat Kinbergin tapauksesta samaa mieltä kuin kaupungin tarkastuslautakunta - ei vastuuvapautta.

Poliisillekin tehtiin tapauksesta kaksi tutkintapyyntöä, mutta tutkin-taan se ei lähtenyt. Näin on jäänyt tutkimatta, onko kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sivutoimilupaa koskevia säännöksiä rikottu tuottamuksellisesti tai tahallisesti. Eikä ole päästy asian ytimeen eli intendentin virkamiehenä saamiin perusteettomiin taloudellisiin etuihin (61 000 euroa) Saltarello Oy:n, kaupunginorkesterin ja Otto Allan Oy:n vyyhdessä, joissa kaikissa kolmessa intendentti on ollut keskeisenä toimijana.

Kaupunginhallitus on aikaisemmin käsitellyt Kinbergin asiaa vain esteellisyyden ja siitä johtuvan mahdollisen tahallisen virkarikoksen näkökulmasta. Asian valmistelun ja esittelyn pohjalta kaupungin-hallitus ei ole tehnyt päätöstä itse pääasiasta eli virkamiehen saamista perusteettomista taloudellisista etuuksista ja niiden johdosta tarvittavista toimista.

Tarkastuslautakunnan viime vuotta koskeva arviointikertomus on muutenkin ankara asiakirja. Lautakunta vaatii epäkohtien korjaamista, ja tällaisia asioita ovat:

- Terveyspalvelut / avohoito
- Lukio-opetus / sijoittuminen jatko-opintoihin
- Sivutoimiluvat ja -ilmoitukset
- Konserniohjaus
- Lahden Messut Oy
- Hides-puhdistusmenetelmä
- Fenix-hanke
- Kosteus- ja homeongelmat
- Kinbergin virkamiehenä saamat perusteettomnat taloudelliset etuudet.

kari.naskinen@gmail.com