tiistai 26. toukokuuta 2009

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 27.5.

Meitä lahtelaisia EU-vaaleissa kiinnostaa erityisesti se, meneekö Satu Taiveaho (SDP) läpi. Jos menee, siirtyy hänen tilalleen kansanedus-tajaksi Kari Salmi (SDP). Ennakko-arvioinneissa tilanne vaikuttaa täpärältä. Oletet-tavaa on, että demareista suurimmat äänimäärät saavat Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo, ja kolmannesta paikasta kilpailevat Satu Taiveaho, Kimmo Kiljunen, Ilkka Taipale ja Arto Bryggare, jonka kampanjaa tukevat myös Janne Ahonen ja Antti Kalliomäki. Mahdollista tietenkin on, että demarit saavat neljännenkin EU-edustajan, sillä SDP:n kannatus on edelleen nousussa.

Jos EU-parlamentin paikkajako olisi tehty syksyn kunnallisvaalien perusteella, olisivat paikat jakautuneet puolueittaan seuraavasti: Kokoomus 4 (nyt 4), SDP 3 (3), Keskusta 3 (4), Vihreä liitto 1 (1), Vasemmistoliitto 1 (1), Perussuomalaiset 1 (0), RKP 0 (1).

Tähän asetelmaan on sittemmin tullut muutoksia. Keskustan kannatuksen voimakas pieneneminen pudottaa sen paikkaluvun kahteen, ja siltä vapautuvan paikan saa epäpyhä vaaliliitto Perussuomalaiset – Kristillisdemokraatit. Persujen Timo Soinin imussa menee Brysseliin kristillisten Sari Essayah.

Kokoomuksesta menevät läpi Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Risto E.J. Penttilä ja Eva-Riitta Siitonen.

Keskustan läpimenijät ovat Anneli Jäätteenmäki ja Satu Taiveahon puoliso Antti Kaikkonen.

Vihreistä tulee valituksi Heidi Hautala ja Vasemmistoliitosta Annika Lapintie.

EUROPARLAMENTTI EI
OLE POLITIIKAN ESIKOULU

Sitä arvostellaan, että EU-vaaleissa on paljon kotimaan politiikan jäähdyttelijöitä ja julkkiksia. Kummallisimman kritiikin esitti Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti Pertti Timonen (SDP), joka kirjoitti, että ”nuorten poliitikkojen kiinnostus kansainvälisiä kysymyk-siä kohtaan on sinänsä myönteistä, mutta europarlamentti ei ole politiikan esikoulu” [HS 15.5.]. Tällaiseksi esikoululaisehdokkaaksi Timonen nimesi Petra Paasilinnan (SDP).

Petra Paasilinna on 34-vuotias filosofian maisteri, joka vuodesta 2003 alkaen on työskennellyt diplomaattina ulkoministeriössä (ulkominis-teriön kauppapoliittisella osastolla, Venäjä-yksikössä ja Keski-Amerikan tiiminjohtajana, Suomen Pietarin pääkonsulaatissa sekä Suomen Luxemburgin suurlähetystössä). Ennen virkamiesuraansa hän toimi harjoittelijana Euroopan parlamentissa sosiaalidemok-raattisen puolueen parlamenttiryhmässä 2001-02 ja luennoitsijana Metzin yliopistossa Ranskassa 2003.

Petra Paasilinna on ollut Helsingin kaupunginvaltuutettu ja SDP:n puoluevaltuuston jäsen (1997 - 2002), kaupunginhallituksen varajäsen ja SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (1997-99), Helsingin nuorisolautakunnan puheenjohtaja, Uudenmaan liiton valtuutettu ja YTV:n hallituksen varajäsen (2001-02), Demarinuorten ja EU:n demarinuorten hallituksen jäsen (1997 - 2000). Kielitaito: suomi, englanti, ranska, venäjä, japani, ruotsi ja luxemburg (alkeet menossa saksassa ja espanjassa).

Mitähän vielä tarvitaan, ennen kuin dosetti Timonen kelpuuttaisi tällaisen ehdokkaan muuksikin kuin esikouluun pyrkijäksi? Vai onko Timosen kirjoittelun takana jokin henkilökohtainen kauna Petran isää Reino Paasilinnaa (SDP) kohtaan?

kari.naskinen@gmail.com