tiistai 31. maaliskuuta 2009

Lahti noussut kuntataloudessa suurten kaupunkien ykköseksi!

Erikoistutkija Heikki Helinin juuri valmis-tuneesta tutkimus-katsauksesta 3/2009 (Helsingin kaupungin tietokeskus) käy ilmi, että Lahti on noussut suurten kaupunkien tilinpäätös-vertailussa ykköseksi tietyissä tärkeissä tunnusluvuissa.

Tulorahoituksen riittävyyttä mitataan sillä, miten iso osuus vuosikate (käyttötulojen ja -menojen erotus) on vuotuisista poistoista. Jos vuosikate on yhtä suuri kuin poistot, on tämä tunnusluku 100; Lahdessa tämä luku oli viime vuonna 186, suurin vertailussa olevista kymmenestä kaupungista.

Kun tämä tunnusluku ylittää 100:n rajan, katsotaan kunnan tulo-rahoituksen olevan tasapainossa (ylijäämäinen). Muista suurista kaupungeista tässä asemassa olivat viime vuoden tilinpäätösten perusteella Helsinki 181, Oulu 141, Tampere 140, Pori 113 ja Vantaa 105. Alijäämäisen talouden kanssa painiskelevat Espoo 70, Kuopio 68, Jyväskylä 65 ja Turku 40.

Vastaavalla tavalla voidaan vertailla sitä, miten tulorahoitus riitti investointeihin. Tässäkin vertailussa Lahti oli viime vuonna paras, sillä se oli suurista kaupungeista ainoa, jossa tulorahoitus oli suurempi kuin kaupungin tekemien investointien omahankintamenot. Lahdessa tämä suhdeluku oli 105. Lähimmäksi 100:aa pääsivät muista suurista kaupungeista Helsinki 78, Vantaa 63 ja Tampere 62. Huonoimmassa jamassa ovat Kuopio 33, Turku 33 ja Espoo 32. Lahden lähikunnista Orimattila on hyvässä tilanteessa, sillä siellä investointien tulorahoitus oli viime vuonna 122 prosenttia. Selvästi huonommissa asemissa ovat Nastola 90, Hollola 88, Asikkala 52 ja Hämeenkoski 30.

Verotulojen kasvussakin Lahti oli viime vuonna hyvä, +8,5 %. Tätä suurempaan kasvuun pääsi vain Pori +8,9 %. Pienimmille kasvu-prosenteille jäivät Turku +6 %, Espoo +5,9 % ja Oulu +5,6 %.

Lahden kaupungin hyvää taloutta vahvistivat viime vuonna tytär- ja osakkuusyhtiöitä koskeneet päätökset. Kun Lahti luopui omistus-osuudestaan Avara Suomi Oy:ssä, kilahti kaupungin kassaan myyntivoittona 9,7 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin sisällä rahoituksellista asemaa paransi Lahti Aqua Oy:n 48,5 miljoonan euron vararahaston purku.

kari.naskinen@gmail.com