keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Lahti ei enää ole vähiten terveydenhuoltoon rahaa käyttävä iso kaupunki

Vuosi toisensa jälkeen on tilastoista luettu, että Lahden kaupunki käyt-tää suurista kaupungeista vähiten rahaa terveydenhuol-toon suhteutet-tuna asukas-lukuun. Viime vuonna tilanne muuttui. Terveydenhuollon toimintamenot kasvoivat Lahdessa suurista kaupungeista eniten, 13,8 prosenttia. Samalla Lahti nousi tilastossa niin paljon, että kymmenestä suurimmasta kaupungista Lahti käytti tervenhuoltoon neljänneksi eniten rahaa (euroa/asukas). Lahden edellä olivat vain Helsinki, Turku ja Kuopio.

Tiedot ovat Kuntaliiton kehityspäällikön Heikki Punnosen tuoreista tilastoista, joissa ovat luvut 60 suurimmasta kunnasta. Näistä 60 kunnasta Lahti kasvatti terveydenhuollon menojaan peräti kuudenneksi eniten. Enemmän kasvuprosentteja oli vain Nokialla, Kotkalla, Kaarinalla, Riihimäellä ja Mustasaarella.

Lahden tilannetta muutti viime vuonna varsinkin erikoissairaanhoito, josta aiheutuneet nettotoimintamenot kasvoivat 16,5 prosenttia. Muussa terveydenhuollossa kasvu oli 9,4 prosenttia.

Näitä lukuja vertailtaessa näkökulmia on kaksi. On hyvä, jos kulut ovat pienet, koska se kertoo tehokkaasta toiminnasta. Toisaalta pienet kulut voivat kertoa myös liiallisesta pihtaamisesta rahankäytössä.

Lahden nettotoimintamenot terveydenhuollossa olivat viime vuonna asukasta kohti laskien 1552 euroa. Punnosen tilastossa olevien 60 kunnan keskiarvo oli 1511 euroa/asukas.

Hollolassa tämä euromäärä oli 1315 (kasvu edellisvuodesta +10,8 %) ja Heinolassa 1569 (+10,1 %).

Terveydenhuollon menoihin vaikuttaa myös se, millainen sairastavuus kunnassa on. Kun koko Suomen sairastavuusindeksi on 100, niin Lahdessa se on 102. Suurista kaupungeista "sairaampia" ovat vain Pori (110) ja Kuopio (105). Pienimmät indeksit ovat Espoossa (58) ja Vantaalla (72). Hollolan sairastavuusindeksi on 84 ja Heinolan 121.

kari.naskinen@gmail.com