keskiviikko 14. tammikuuta 2009

Kokoomus tasaveron kannalla

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen on jo huomannut, että veronkevennyksissä on menty mahdottomaan tilanteeseen. Kun verotulot eivät kohta enää riitä, pitää ruveta nostamaan välillisiä veroja ja muita maksuja.

Helsingin Sanomien haastattelussa 3.1. Katainen sanoi, että välillisten verojen korotuksia tarvitaan ehkä 2-3 vuoden kuluttua tasapainottamaan välittömien tuloverojen keventämistä.

Periaatteessa on kysymys siitä, että Kokoomus ajaa tasaveromallia. Siinä tasapainotus hoidettaisiin nimenomaan välillisillä veroilla, koska tulot välittömistä veroista pienenisivät.

Tasaveromalli tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä olisi sama veroprosentti riippumatta tulojen suuruudesta. Tästä hyötyisivät suurituloiset, jotka nyt maksavat progressiivisen verotuksen takia suhteellisestikin enemmän veroja kuin pienituloiset.

Tasaveromallissa pitäisi valtion verotuloja lisätä kiristämällä esimerkiksi auto-, energia-, tupakka-, alkoholi-, liikevaihto-, arvonlisä- ja muita sellaisia veroja, joiden korotukset siirtyisivät suoraan hintoihin.

Välillisten verojen nostaminen koskettaisi kaikkia ihmisiä samalla tavalla, mutta suhteellisesti eniten kaikkein köyhimpiä, joiden ostovoima on heikoin.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne on samaa mieltä. Kauppalehti Pressossa 6.10.2007 hän vaati uusia maksuja hyvinvointipalveluihin. Parjanne ehdotti maksuja mm. lukioille, korkeakouluille ja aikuiskoulutukseen. Aikaisemmin puolestaan Sauli Niinistö on ehdottanut, että kirjojen lainaaminen tehtäisiin maksulliseksi.

"Olen vakuuttunut, että olemme pidemmällä tähtäimellä tällaisten kysymysten äärellä. Nyt poliittisella järjestelmällä ei ole halua käydä tähän kiinni", Parjanne sanoi silloin, mutta nyt tulee tukea Kataiselta.

kari.naskinen@gmail.com