maanantai 6. toukokuuta 2024

Ensin kaadetiin 60 puuta ja myöhemmin saatiin lupa tälle kansalaistottelemattomuudelle


Lahden kaupunki oli asettanut viime vuodeksi 32 toiminnallista tavoitetta. Niistä vain reilu kolmannes toteutui. Kaupungin tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevassa arviointikertomuksessa näitä toteutumattomia tavoitteita perataan 15 sivun verran. Sen sijaan toteutui sellaisia asioita, joiden ei olisi pitänyt toteutua. Tällaisesta on esimerkkinä 60 puun kaataminen Tonttilassa Asunto Oy Aarnirinteen tontilta, joskin tämä tapahtui jo 2019, mutta oli tullut lautakunnan tietoon vasta nyt. Tämä avohakkuu oli tapahtunut ilman maisematyölupaa. Mutta ei hätää: viikko puiden kaadon jälkeen taloyhtiö lähetti maisematyölupa-anomuksen kaupungille ja metsäpäällikkö teki näin jälkikäteen myönteisen maisemalupapäätöksen.


Mittaustodistuksen mukaan kaadetuista puista oli ollut terveitä 70 prosenttia. Tarkastuslautakunta onkin taloyhtiön edustajien kanssa samaa mieltä siitä, että jälkikäteen myönnetyllä maisematyöluvalla ei käytännössä ole mitään merkitystä. Luvan hakematta jättämistä ei ole mitenkään sanktioitu. Lautakunnan mielestä nykykäytäntö onkin omiaan ohjaamaan maisematyöluvan hakematta jättämiseen ja suorastaan kansalaistottelemattomuuteen.

Koko arviointikertomus löytyy kaupungin verkkosivuilta. Monenlaisia asioita siinä on, isoja ja pieniä. Lahti Energia Oy:n myynnin valmistelua selvittänyt konsulttisopimuskin on esillä. Tarjouskilpailun voitti pankkiiriliike Icecapital, jonka kiinteä hinta myyntiprosessin hoitamisesta oli 648 000 euroa. Tämä oli kuudesta jätetystä tarjouksesta korkein, mutta se tarjous voitti saamalla pisteytyksessä parhaan tuloksen. Selitys tähän oli, että Icecapitalin tarjoukseen ei sisältynyt lainkaan hintaa myyntiä valmistelevalle selvitystyölle, eikä prosenttimääräistä provisiota toteutuneesta kauppasummasta. Käytössä olleella pistelaskumenetelmällä kyseinen yritys olisi voittanut tarjouskilpailun, vaikka tarjottu kiinteä hinta olisi ollut kuinka korkea hyvänsä.

 

Lahden kaupungin talouden tulevaisuudennäkymistä tarkastuslautakunta ilmaisee huolensa. Sen mielestä kaavailtu tulojen lisääminen omaisuutta myymällä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu kaupungin taloudenpitoon. Olennaista olisi saada meno- ja tulorakenne tasapainoon kuluja kaikin mahdollisin keinoin karsimalla. Tämä merkitsisi joidenkin toimintojen supistamista tai lopettamista.


Lautakunnan mielestä kaupungin talous on kuitenkin vielä kohtuullisen vakaalla pohjalla. Kuntatalouteen vaikuttavat monet seikat ja kehitystä on lautakunnan mielestä syytä seurata pidemmällä aikavälillä. Tarvittavia toimenpiteitä pitää tehdä sitä mukaa, kun ne osoittautuvat välttämättömiksi. Omaisuuden myyntiä tulee harkita vasta sitten, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

kari.naskinen@gmail.com