keskiviikko 10. marraskuuta 2021

Valtaosa osingoista ja muut verovapaat tuotot puuttuvat verotiedoista


Tänään 10.11. vietetään taas vuosittaista veropäivää, kun tiedotusvälineet ovat saaneet tiedot vähintään 100 000 euroa verotettavia tuloja viime vuonna saaneista suomalaisista. Verohallinto on lisäksi julkistanut verkkosivuillaan kaikkien suomalaisten yhteisöjen julkiset verotiedot. Tiedot ovat kuitenkin vajavaisia, sillä julkisuus koskee vain tuloverotusta eli valtion ja kuntien ansiotuloveroja sekä yhteisöveroa. Nämä verolajit muodostavat vasta yhden kolmanneksen kaikista veroista!

Veropolitiikka-blogissa kirjoitetaan tänään, että julkisista verotiedoista saa hyvin puutteellisen kokonaiskuvan. Esimerkiksi valtaosa osingoista kertyy osakeyhtiöille, rahastoille ja muille yhteisöille, joille ne ovat lain mukaan pääosin verovapaata tuloa (mm. suomalaisten pörssiyhtiöiden omistuksista 80 % on yhteisöillä). Julkisiin verotietoihin eivät sisälly myöskään perinnöt eivätkä lahjat, sillä niitä ei laissa luokitella tuloiksi, kun niitä verotetaan erillisen perintö- ja lahjaverolain mukaisesti.


Erityisesti
rikkaiden tuloista merkittävä osa kertyy holdingyhtiöihin ns. vakuutuskuoriin ja muihin yhteisöihin. Suomessa ei ole tutkimusta näiden tulojen osuudesta, mutta saman tyyppistä verotusta soveltavassa Norjassa jopa puolet suurituloisimman 0,1 prosentin tuloista kertyy yhteisöihin. Jos tilanne olisi Suomessa samankaltainen, reilusti yli puolet suurituloisimpien tuloista olisi julkisten verotietojen ulkopuolella, sillä myös yksityishenkilöiden suoraan saamista pääomatuloista iso osa on verovapaita.

Tutkijat
Marja Riihelä ja Matti Tuomala ovat arvioineet, miten eri verolajit kohdentuvat eri tuloluokkiin. Julkiset verotiedot antavat tästä varsin epätasapainoisen kuvan, mikä johtuu siitä, että julkisiin verotietoihin sisältyvät tuloverot kohdistuvat luonteensa vuoksi pääosin suurituloisiin. (erityisesti pääomatulovero ja yhteisövero). Sen sijaan suhteellisesti enemmän pieni- ja keskituloisiin kohdistuvat sosiaalivakuutusmaksut ja kulutusverot puuttuvat julkisista verotiedoista. Tämä johtaa siihen, että näitä verojuorutilastoja nyt lukiessa näyttää siltä, että veroja maksavat lähinnä suurituloiset, vaikka pienituloiset maksavat tuloihinsa suhteutettuna enemmän veroja.

Tänään jukaistavat verotustiedot ovat taas lähinnä viihdelukemistoa. Veropolitiikka-blogissa Lauri Finér toteaakin, että julkistettavista tiedoista saa epätasapainoisen kuvan todellisuudesta. Nykytilanne ei siksi ole verotietojen julkisuuden tavoitteiden mukainen. On erityisen vaikea nähdä perusteita sille, että merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttävistä ja huomattavista verotuista hyötyvien suurituloisten tiedot jäävät suurelta osin julkisuuden ulkopuolelle.

Verotietojen julkistaminen tällä tavalla on yhteiskuntapoliittinen teko. Koska tiedot kuitenkin vääristävät todellisuutta, niiden julkaiseminen pitäisi lopettaa.

kari.naskinen@gmail.com