sunnuntai 30. toukokuuta 2021

Vallankumous kesti Suomessa 89 päivää

Heinolassa haudattiin eilen joukkohautaan 1918 haudatut punaiset viime lauantaina uudelleen ja kunnollisesti punaisten muistomerkin viereen. He olivat kaatuneet valkoisia vastaan käydyssä taistelussa Vierumäellä 20.4.1918.


Tuolloin huhtikuussa kansalaissota oli jo lähellä päätöstään, se loppui 15.5.1918. Käytännössä loppu oli tullut jo 25.4.
1918, jolloin Helsingistä Viipuriin siirtynyt punaisten Kansanvaltuuskunta joutui pakenemaan Pietariin valkokaartien etenemisen tieltä.

Tuo huhtikuun 25. päivä oli samalla se hetki, kun työväenvalta päättyi. Vallankumous oli kestänyt 89 päivää. Se oli alkanut 28.1.1918, jolloin Kansanvaltuuskunta oli ottanut vallan Helsingissä. Kaksi päivää aiemmin oli osa porvarillista senaattia paennut Vaasaan.

Näin ollen Etelä-Suomi oli noin kolme kuukautta sosialistinen valtio. Sinä aikana valtaa piti Kansanvaltuuskunta, jonka johdossa oli vielä edellisvuonna eduskunnan puhemiehenä toiminut sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja
Kullervo Manner. Hallituksen muut jäsenet olivat ulkoasiainvaltuutettu Yrjö Sirola, sisäasiainvaltuutetut Eero Haapalainen ja Adolf Taimi, oikeuasiainvaltuutetut Lauri Letonmäki ja Antti Kiviranta, valistuasiainvaltuutettu Otto Vilhelm Kuusinen, raha-asiainvaltuutettu Jalo Kohonen, työasiainvaltuutettu Johan Henrik Lumivuokko, maatalousasiainvaltuutettu Evert Eloranta, elintarvikeasiainvaltuutettu Oskari Tokoi, liikenneasiainvaltuutettu Konstantin Lindqvist, posti- ja tiedotusasiainvaltuutettu Emil Elo sekä prokuraattorina Matti Turkia.

Kommunistisen työväenpuolueen lehti Työkansan Sanomat on juuri julkaissut kirjan Työväen Vallankumous 1918, jossa käydään läpi tuota aikaa. Kirjaan on koottu lehdessä ollut 24-osainen juttusarja vuosilta 2017-18.

Vallankumous jäi siis lyhyeksi, koska vastavallankumous ke
skeytti sen. Sosialistisessa tasavallassa ehdittiin kuitenkin ripeässä tahdissa säätää uusia lakeja sekä tehdä muita päätöksiä ja uusia nimityksiä. Tuore asetuskokoelma tuli painettuna 1.2.1918, tässä esimerkkejä:

- Laki torppareiden, lampuotien ja mäkitupalaisten julistamisesta maanomistajista riippumattomiksi.
- Väliaikainen laki velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtävien hoitamisesta.
-
Laki Suomen Pankin ja säästöpankkien oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa.
- Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös viljan puimisesta ja takavarikoimisesta.
- Määräys perunain takavarikoimisesta.
- Laki korvauksen suorittamisesta työntekijöille vallankumousolois
ta johtuneiden työnseisausten ajalta.
- Laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta.
- Laki painoasioita koskevain asetusten kumoamisesta.
- Laki naisen oikeudesta päästä valtion ja kunnan virkoihin ja toimiin.
- Laki eläväinkuvain teattereiden verottamisesta.
-
Laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotuksessa.
- Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä.

kari.naskinen@gmail.com