maanantai 5. lokakuuta 2020

Kaikkien maiden raatajarahvas, yhtykää!

Karjalan Sanomissa Petroskoissa nautitaan tänään kakkukahvit. Lehden alkuperäisen edeltäjän Karjalan Kommuunin ensimmäinen numero ilmestyi sata vuotta sitten 5.10.1920. Se oli Karjalan työkansan kommuunin äänenkannattaja, joka ilmestyi kolme kertaa viikossa. Ne olivat kovia aikoja, tämän jutun otsikon teksti oli ensimmäisen numeron etusivun yläreunassa.

Sadan vuoden aikana lehden nimi on muuttunut useammin kuin alla olevasta kuvasta voisi päätellä: Karjalan Kommuuni (1920-23), Punainen Karjala (1923-37), Sovetskoi Karelija (1938-40), Totuus (1940-55), Leniniläinen totuus (1955-57), Neuvosto-Karjala (1957-91), Karjalan Sanomat (1992 - ). Muuten lehti on ollut suomenkielinen, mutta Sovetskoi Karelija painettiin tuolloin käytössä olleella karjalan kirjakielellä, jota kirjoitettiin kyrillisin aakkosin.Lehden 100-vuotispäivän merkeissä on Karjalan tasavallan historiaa käyty viime viikkoina läpi lehten sivujen kautta. Lehden ensimmäisen päätoimittaja oli Juho Komu, joka ennen kansalaissotaa oli ollut SDP:n kansanedustajana 1907-18 ja sitä ennen Kansan Tahto -lehden toimittajana Oulussa. Hänen jälkeensä päätoimittajaksi tuli niin ikään entinen sos.dem. kansanedustaja ja toimittaja Onni Tuomi (Vaasan vaalipiiri), joka myös pakeni 1918 Venäjälle.

Karjalan Kommuunin ensimmäisen numeron
etusivun täytti Karjalan kansalle annettu Yleis-venäläisen toimeenpanevan keskuskomitean julistus, jonka allekirjoittajat olivat keskuskomitean puheenjohtaja Mihail Kalinin ja sihteeri Avel Yenukidze:


Sovelluttaen V.S.F.N.T:n perustuslakien 11 pykälää kansojen itsemääräämisoikeudesta on Yleis-venäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea asetuksella 7 p:ltä kesäk. 1920 päättänyt, lujittaakseen Karjalan työväen joukkojen vapautustaistelua, muodostaa alueyhtymän, Karjalan Työkansan Kommuunin. Asetuksella 4 p:ltä elok. 1920 määritteli Kansankomissaarien Neuvosto ja Yleis-venäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea Karjalan Työkansan Kommuunin rajat” jne.

Lehden lukijoille selvitettiin, että ”tämä vuosi on Karjalan työläisrahvaalle yksi merkillisin koko sen tähänastisessa historiassa. Siitä on todistuksena tämän lehdenkin ilmestyminen. Kuka vielä joitain kuukausia sitten olisi uskonutkaan, että tämän Karjalan raatajarahvaan oma lehtikin jo alkaa ilmestyä. Karjalan raatajarahvas on luonut Kommuuninsa, oman työläisvaltionsa, syventääkseen ja loppuunsuorittaakseen omalla alueellaan sen suuren yhteiskunnallisen vallankumouksen, jonka Venäjän rahvas aloitti ikimuistettavina lokakuun päivinä v. 1917. Lehtemme tulee olemaan tässä tehtävässä tiennäyttäjänä.”

Sitten kun lehden nimi 1923 muuttui Punaiseksi Karjalaksi, oli vappunumeron etusivulla taas voimakas tiedonanto: ”Ihmiskunnan historian käännekohdassa. Sosialistisen järjestelmän kukoistava kevät. Kapitalistisen järjestelmän kuolinkamppailu.”

Tavallisempaakin tiedotus- ja uutismateriaalia lehdet sisälsivät:


- Aunuksen läänin jakaminen. Kun osa Aunuksen lääniä ei tule Karjalan Työkansan Kommuunin, ollaan parhaillaan tämän läänin laitosten ja virastojen jakamistoimissa Karjalan Työkansan Kommuunin ja läänin Toimeenpanevan Komitean kesken, joka tulee hoitamaan läänin poisjääviä osia.

- Karjalan Työkansan Kommuunin edustajaksi Pietariin on nimitetty Kansallisuuskomisariatin suomalaisen osaston johtaja tov. Hurskainen, osoite: Nevski N:o 33 (ent. kaupungin duuman talo) huone N:o 4. Vastaanottoaika kello 11-3 päivällä.

- Edustajaksi Moskovaan on nimitetty tov. Paavo Palmfeldt, osoite Warsonofjevskij pereulok N:o 3, asunto N:o 5.


- Talkoot Petroskoissa tällä kertaa oli järjestetty sunnuntaiksi. Alettiin klo 10 ja jatkettiin työtä musiikin soitellessa klo 2:een. Työt sujuivat hyvin rautatien verstaalla, missä suoritettiin hyvin monenlaisia töitä. Osa suomalaisia tovereita työskenteli varastotöissä.

- Petroskoin kaupungissa alkoi rintaman avustusviikko t. k:n 2 p:nä ja päättyy t. k:n 9 p:nä. 2 p:nä lokakuuta oli kaikkien Puna-Armeijan osastojen, laitosten, ammattiliittojen, tehtaiden ja työpaikkojen kokouksia ja luovutettiin yhden päivän palkka rintaman hyväksi.


- Petroskoin suomal. kollektiivin kokous on keskiviikkona t. k:n 6 p:nä klo 7 illalla kollektiivin huoneistolla.


- Kaikkia niitä henkilöitä, jotka aikovat oppilaiksi Karjalan Työkansan Kommuunin opettajaopistoon pyydetään jättämään kirjallisen hakemuksensa Karjalan Vallankumous-Komitean valistusosastoon Petrosavodskissa. Hakemuksessa tulee mainita hakijan ikä, syntymäpaikka, koulutiedot, perhesuhteet sekä ilmoitus siitä, että hakija sitoutuu kouluun päätettyään työskentelemään opettajana Karjalan Työkansan Kommuunin alueella. Oppilaille varataan asunto, ruoka, oppivälineet ja vaatetusavustusta. Hakemuksensa lähettäneiden on saavuttava 1 p:nä marraskuuta kouluun.


Nykyisin Karjalan Sanomat ilmestyy kerran viikossa ja painetaan 60 kilometrin päässä olevan Kontupohjan paperitehtaan sanomalehtipaperille, jota monet suomalaisetkin sanomalehdet ovat vuosikausia käyttäneet. Tehtaassa on seitsemän paperikonetta ja Kaipolan tehtaan sulkeutumisen jälkeen asiakkaita tulee Suomesta lisää.

kari.naskinen@gmail.com