torstai 22. marraskuuta 2012

Osa kunnista haluaa irti FennovoimastaTv-uutisissa kerrottiin keskiviikkonba, että osa Fennovoiman osakkaina olevista kunnista on jättämässä hankkeen, Ylen tekemän kyselyn mukaan noin neljäsosa Fennovimassa mukana olevista kunnista harkitsee jo lähtöä. Yli 40 prosenttia vastaajista pitää hankkeessa mukana olemista arveluttavana nyt, kun saksalainen suurosakas E.ON hylkäsi sen. Myös S-ryhmä ja Atria ja ovat vetäytyneet Fennovoiman osakkuudesta.

Valtuustoaloitteita Fennovoimasta irtautumiseksi on tehty ainakin viidessä kaupungissa. Lahdessa.aloitteen tekivät vihreiden Kirsti Vaara ja Aleksi Mäntylä. Sen allekirjoittivat kaikki vihreät ja vasemmistoliittolaiset sekä osa sosialidemokraateista.

Lahti Energia Oy on sitoutunut Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaan 2,5 miljoonan euron edestä ja Fennovoima Oy:n hankkeen kehittämisvaiheen kustannuksiin noin miljoonalla eurolla. Pyhäjoelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimalan osalta lopulliset investointipäätökset on Lahdessakin tarkoitus tehdä vasta ensi vuonna.


Lahti Energia on tarvinnut näitä hankkeita varten kaupungin hyväksynnän ja saanutkin ne. Kun asiaa käsiteltiin elokuussa kaupunginhallituksessa, ehdotti Kirsti Vaara, että kaupunginhallitus ei antaisi lupaa Lahden Energian sitoutumiselle Fennovoiman ydinvoimanhankkeen jatkovalmisteluun. Äänestyksessä Kirsti Vaara sai puolelleen
Ulla Vaaran (SDP) ja Antti Holopaisen (Vas), mutta seitsemän muuta äänestivät Fennovoima-seikkailun puolesta.

Sen jälkeen tehdyssä valtuustoaloitteessaa esitetään, että Lahti Energian pitäisi
ydinvoiman sijaan investoida uusiutuvaan energiaan, joka on ydinvoimaa kannattavampaa, ympäristöystävällistä ja luo Lahden talousalueelle tarvittavia työpaikkoja.

”Lahti-konsernille ja koko Lahden talousalueelle koituisi merkittävää taloudellista haittaa ja riskiä, mikäli Lahti Energia jatkaa edelleen Fennovoiman hankkeessa. Ydinvoimalan oman pääoman rahoitustarve nousee Lahti Energian omistusosuudella useaan kymmeneen miljoonaan euroon, ja takausvastuut tästä vielä moninkertaisiksi. Lahti Energian onkin irtauduttava hankkeesta, tehtävä tarvittavat strategiset uudelleenvalinnat sähkötuotannossa ja -myynnissä sekä käytettävä kehityspanokset Lahden omaa talousaluetta, sen työllisyyttä ja ympäristön hyvinvointia hyödyttävällä tavalla”, vaaditaan aloitteessa.


Fennovoiman voimalan hinnaksi on kerrottu noin kuutta miljardia euroa. E.ONin osuus olisi ollut tästä noin kaksi miljardia. Korvaavien sijoittajien löytämisestä tulee vaikeaa. Epätodennäköistä on myös hankkeen talousarvion pitävyys – jäljet Olkiluodossa pelottavat. Ratkaisematta oleva Fennovoiman ydinjätteen loppusijoitusratkaisukaan ei sisälly lukuihin.

Valtuustoaloitteessa sanotaan, että energiankulutuksen kasvu ei energiaintensiivisen teollisuuden rakennemuutosten vuoksi tule Suomessa toteutumaan niiden ylimitoitettujen ennusteiden mukaan, mihin Fennovoiman taloudellinen kannattavuus aikanaan laskettiin. Ei myöskään tunneta ydinvoiman käytöstä poiston ja jätehuollon kustannuksia, eikä niistä ole uskottavia suunnitelmia.

Vaikka ydinvoiman rakentaminen on sangen työllistävää, tuottaisi 10 miljardin ydinvoimavoimainvestointi pysyvästi tuotantoon ja vientiin vain 3000 työpaikkaa. Kahden miljardin panos tuulivoimaan tuottaisi vastaavasti tuotantoon ja vientiin 15 000 työpaikkaa sekä bioenergian neljän miljardin euron panos 20 000 työpaikkaa. Nämä ovat lukuja, jotka entinen elinkeinoministeri Jyri Häkämies on tuonut esille.

Saksalainen energiajätti E.ON on päättänyt irtautua Fennovoiman ydinenergiahankkeesta ja keskittää investointinsa Pohjoismaissa olemassa oleviin toimintoihin pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa. E.ONin investointiohjelmaan kuuluvat jatkossa Ruotsissa mm. uusiutuvat energiamuodot ja älykkäät sähköverkot.

kari.naskinen@gmail.com