torstai 30. huhtikuuta 2009

Vappuvitsi, joka on totta

Tällaisella internetsivustollakin pitää näin vappuna vitsailla. Aiheena tässä on virkamiesmäinen "kapulakieli" ja lähteenä Sastamalan kaupunginhallituksen 6.4. tekemä päätös, joka koskee "hyvinvoinnin ydinprosessin organisaatiomuutosta ja siitä johtuvaa vakanssi-rakenteen muutosta.

Hallintolain 9 § (6.6.2003/434) määrää, että "v
iranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä". Sastamalan kaupunginhallitus noudatti lakia ja päätti seuraavasti:

"
Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin alaisen aluesosiaalityön osaprosessin päällikön virka muutetaan 1.8.2009 alkaen aluesosiaalityön ja perhepalvelujen osaprosessien johtavan sosiaalityöntekijän viraksi, jonka tehtävänkuvan painopistealue on osaprosessien operatiivisen toiminnan johtaminen sekä osaprosessien sosiaalityön sisällön ja palveluiden kehittäminen. Johtavan sosiaali-työntekijän virka on ensimmäisen tason osaprosessin johtajan virka. Toiminnan koordinointi tapahtuu prosessitiimissä kerran viikossa ja koordinoinnista vastaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvoinnin ydinprosessin työntekijöihin lukeutuvan hallinnon suunnittelijan resurssi saadaan täysimääräisesti hyvinvoinnin käyttöön, kun hänen työpisteensä siirtyy Mouhijärveltä Sastamalan kaupungintalolle. Tällöin suuri osa osaprosessien tilasto- ym. seurantatiedon tuotannosta ja rapor-toinnista on tarkoitus siirtää suunnittelijalle, jolloin päälliköiden resurssia vapautuu muuhun käyttöön."

Sastamalan kaupunki syntyi vuoden alussa, kun Vammalan kaupunki sekä Mouhijärven ja Äetsän kunnat yhdistyivät.

Sastamalan kh:n käyttämä hallintokieli on tuttua. Vaikea on Lahden-kin asiakkaiden saada tolkkua niistä koukeroisista teksteistä, jotka nykyisin ovat luettavissa kaupungin omilla nettisivuilla eri elinten päätöksistä.

Käytin tarkoituksellisesti sanaa "asiakkaat". Ei me enää olla asukkaita eikä edes veronmaksajia, vaan asiakkaita - varsinkin nyt, kun maan hallitus sanoo, että tärkeintä on kuluttaminen, se elvyttää. Ei olla kansalaisia, vaan kuluttajia ja asiakkaita. Potilaatkin sairaa-loissa ovat asiakkaita. Jokin aika sitten puhuttiin televisiossa myös päiväkodin lapsista asiakkaina. Suomalaisessa tv-sarjassa Yövuoro pyydettiin ruumishuoneen vahtimestaria hakemaan asiakas kylmiöstä.

VAPPUJUTTU 2

Sanna
kertoo kiihkeästä yöstä: "Wilson Kirva (Kok) petti vaimoaan kanssani". (7 päivää)

VAPPUJUTTU 3

Jyrki Katainen (Kok) oli lapsinero. Hän tiesi Suomen kansan-taloudesta jo 6-vuotiaana yhtä paljon kuin nytkin. (Uutispäivä Demari)

kari.naskinen@gmail.com