torstai 9. huhtikuuta 2009

Mihin palkasta pidätettyjä eläkerahoja oikein käytetään?

Kirjoitin viime sunnuntain Etelä-Suomen Sanomissa siitä, miten ei ole pienintä-kään pel-koa ”eläke-pommista”, jonka on peloteltu syöksevän maan perikatoon. Eräs lukija lähetti sähköpostia, jossa ihmetteli, mihin niitä jokaisen palkasta perittäviä eläkemaksuja oikein piilo-tellaan. Ne summat ovat nimittäin valtavia, ja ne kyllä riittävät erinomaisesti eläkkeiden maksuun tulevaisuudessakin.

Jokaisesta palkkasummasta menee TEL-maksuna 21,6 prosenttia. Lukija oli tehnyt taulukon: jos palkansaajalla on esimerkiksi 20 vuoden työhistoria ja tienannut bruttopalkkana keskimäärin 2500 euroa kuu-kaudessa, ovat 20 vuoden tienestit yhteensä 600 000 euroa. Tästä bruttosummasta on TEL-maksujen osuus 129 600 euroa; kun eläke-yhtiö on pannut tämän saamansa summan kasvamaan vaikkapa 4 prosentin korolla, on rahaa plakkarissa 192 000 euroa.

Vastaavasti 30 vuoden työhistorialla ja 2500 euron kuukausipalkalla päästään summaan 362 600 euroa ja 40 vuoden työhistorialla summaan 614 600 euroa.

”Tällaisilla kertymillä meistä jokainen pärjäisi eläkkeellä ollessaan pelkällä korkokertymällä! Ja kun kuolemme, mihin katoaa kunkin työssä tullut kertymä? Jos nämä rahat ohjautuisivat yhteiskunnalle sairaaloihin, kouluihin, yhteisen infran ylläpitoon, en ihmettelisi tätä. Nyt raha vaikuttaa jäävän eläkevakuutusyhtiöille ja ehkä veropara-tiiseihin joillekin? Mutta kenelle? Kuka kerää miljardeja suomalaisten eläkekertymillä?”

Edellä olevan laskelman mukaan: jos jää 40 vuoden työuran jälkeen eläkkeelle 63-vuotiaana ja ryhtyy saamaan 1500 euron kuukausi-eläkettä, riittävät ko. henkilön palkasta pidätetyt TEL-maksut hänelle 97-vuotiaaksi asti.

”Työn hinta on Suomessa kova, ja yksi selittävä tekijä on turhan korkea TEL-maksu. Missä muualla maailmassa toimitaan näin? TEL-lain tultua vuonna 1962 TEL-prosentti oli 5 ja sen laskettiin tuolloin riittävän”, kirjoittaa lukija

”Rahaa on siis oikeasti paljon liikkeellä, eikä mitään eläkepommia tule. Vaikuttaa siltä, että rahaa katoaa johonkin ja paljon.”

”Sitten vielä jotkut haluavat, että eläkkeelle siirtymistä pitäisi venyttää. Ainakin eläkevakuutusyhtiöille se toisi lisää rahaa hukattavaksi”, kirjoittaa asiaan perehtynyt lukija.

Oikeassa on, sillä nykyisin kerättävät eläkemaksut ovat selvästi suuremmat kuin vuosittain maksettavat työeläkkeet.

kari.naskinen@gmail.com