tiistai 26. tammikuuta 2021

Ympäristöpääkaupunkivuosi tulee kalliiksi

Lahden kaupungille tulee kuluja Euroopan ympäristöpääkaupunkina olemisesta tänä vuonna noin kolme miljoonaa euroa. Tämä on luettavissa kaupungin talousarviokirjasta. Tässä ei kuitenkaan ole kaikki.


Lahtea ei olisi valittu ympäristöpääkaupungiksi ilman Lahti Energia Oy:n toimenpiteitä, joilla energiayhtiö lopetti kivihiilenkäytön keväällä 2019. Nämä investoinnit olivat niin kalliita, että yhtiön osingonmaksu omistajalleen Lahden kaupungille pienentyy merkittävästi. Viime vuonna näitä osinkoja saatiin kaupungin kassaan 15 miljoonaa euroa, tänä vuonna on tulossa arvion mukaan 9 miljoonaa euroa, mutta vuosina 2022-23 saattavat nämä osingot jäädä
vielä selvästi pienemmiksi, koska energiayhtiön on hoidettava pois isoja investointilainojaan.

Lahti Energian siirtyminen puhtaampaan energian- ja kaukolämmöntuotantoon on ratkaiseva asia sen kannalta, että Lahti on vuonna 2025 hiilineutraali. Vuoden 1990 tasosta on Lahdessa leikattu
kasvihuonekaasupäästöjä jo 70 %. Lahti lämpiää nyt kierrätyspolttoaineella ja paikallisella, sertifioidulla puulla. Myös Lahdessa toimivat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa niin, että tällainen kehitys on ollut mahdollista.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä ns. hiilinieluihin. Kasvihuonekaasupäästöt on siis kyettävä ottamaan talteen. Tärkeimmät luonnon omat hiilinielut ovat maaperä, metsät ja meret. Mielenkiintoista olisi tietää, vähenivätkö Lahden kasvihuonekaasupäästöt sen ansiosta, että Nastolan kunnanvaltuusto päätti äänin 22-21 kuntaliitoksesta Lahden kanssa vuonna 2016. Onhan Nastolassa paljon hiilinielumetsää, joskin myös isoa teollisuutta.

Nyt kun näillä toimenpiteillä on vihreiden pääkaupunki saatu vauhtiin, pitää siihen vaikuttavia asioita keksiä lisää. Tärkeimmäksi tuntuu nousseen henkilöautoliikenteen rajoittaminen ja kaupungin ydinkeskustan hiljentäminen. Tämä edellyttää verorahoja nieleviä liikenneratkaisuja, joten maksettavaa tulee lisää. Jo budjetoidun kolmen miljoonan euron lisäksi tulevat energiayhtiön osinkojen mahdollinen väheneminen lähivuosina 30 miljoonalla eurolla ja liikenneliisujen toteuttamiseen menevät 20 miljoonaa euroa.

kari.naskinen@gmail.com