keskiviikko 29. huhtikuuta 2020

Annetaan ympäristölupa, ei anneta, annetaan, ei…

Aapiskukko/Neste Pälkäneellä on paras kahvi- ja ruokapaikka ajettaessa valtatie 12:ta Tampereelle. Siinä se on ollut rauniokirkon kohdalla tien toisella puolella jo 30 vuotta. Ravintola toimii nyt korona-aikana samanlaisena ulosmyyntipisteenä kuin monet muutkin ravintolat, mutta on kauppiaalla ongelmia muutenkin, ollut jo 15 vuotta, kun viranomaiset ovat eestaas vatkanneet polttoainemyynnin ympäristölupaa. Koskaan ei Aapiskukon yrittäjä tiedä, milloin Nesteeltä kielletään bensanmyynti pihassa. Yritystoimintaa on tämän takia vaikea suunnitella pitkäjänteisesti.

Neste on iso firma, eikä sitä yksittäisen jakelupisteen sulkeminen paljon hetkauttaisi, mutta pienyrittäjän ravintola-myymälän toiminnalle se olisi kuolinisku. Näkeehän näitä entisiä bensa-asemanraatoja runsaasti teidenvarsilla.

Bensiiniuutisten uusimmassa numerossa kerrotaan, että vaihteeksi Vaasan hallinto-oikeus kumosi Aapiskukon uusimman ympäristöluvan ja taas odotetaan valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Aapiskukon kauppias Mirja Merikari ihmettelee, miten poikkeavasti eri Ely-keskukset tulkitsevat lainsäädäntöä pohjavesialueilla. Osa Ely-keskuksista ei hyväksy pohjavesialueille polttoaineenjakeluasemia, mutta jossain riittää, että pohjavesisuojaus on vaatimusten mukaisesti hoidettu.

Mirja Merikari kummeksuu lisäksi, että pohjavesialueen rajaa on lupaprosessin aikana siirrelty edes ja takaisin mielivaltaisen tuntuisesti. Pohjaveden virtaussuunnankin on lisätutkimuksilla voitu osoittaa olevan erilainen, mitä Ely-keskus oli valituksessaan esittänyt.

Pälkäneellä Pirkanmaan Ely-keskus on määritellyt pohjavesialueen rajat siten, ettei nestemäisen polttoaineen jakelua Aapiskukossa enää hyväksytä. Pälkäneen kunta oli hyväksynyt Aapiskukon ja Nesteen uuden lupahakemuksen vastustaen pohjavesialueen rajan muutosta. Ely-keskus valitti, kuten jo ensimmäiselläkin lupakierroksella 15 vuotta sitten.

Tätä uutta lupahakemusta varten Suomen Pohjavesitekniikka Oy selvitti pohjavesivirtauksia. Tehtiin maatutkaluotauksia ja kairauksia sekä asennettiin useita havaintoputkia. Nämä tutkimukset osoittivat pohjavesien virtausten menevän eri suuntaan, mitä Ely-keskus valituksessaan väitti.

Nesteen ympäristölupapäällikkö Kai Larnimaa sanoo Bensiiniuutisissa 2/2020, että mitään vahinkoa ei pohjavesille tapahtuisi, vaikka säiliöauton koko lohko polttoainetta kaatuisi Aapiskukon pihaan. Tällaiseenkin on joka tapauksessa varauduttu, vaikka riski hyvin teoreettinen onkin.

Sekamelskaa lisää se, että lupia on muualle myönnetty, Pirkanmaallakin. Vuonna 2015 Oriveden kaupunki myönsi ympäristöluvan jakeluasemalle, joka sijaitsee ykkösluokan pohjavesialueella ja varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen reunalla. Puolentoista kilometrin päässä on pohjavedenottamo. Pirkanmaan Ely-keskus ei valittanut ja lupapäätös on lainvoimainen.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen puolella toimiva Hämeen Ely-keskus on myös myöntänyt joitakin jakeluasemalupia pohjavesialueille. Tällainen on asema on esimerkiksi Orimattilan Teboil, joka sijaitsee ykkösluokan pohjavesialueella, mutta pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella, eikä alueella ole vedenottamoa.

Hämeen Ely-keskuksen pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen sanoo tätä koskevassa lausunnossa todetun, että jakeluaseman toiminta voidaan järjestää niin, ettei se ole ristiriidassa ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellon kanssa. Korhonen korostaa ympäristölupa-asioissa tapauskohtaista harkintaa.

Kun ajetaan 12-tietä Lahden ja Kouvolan ohi Luumäelle, siellä ovat Nesteen ja Teboilin jakeluasemat, joille Luumäen ympäristöviranomainen myönsi luvat 2016, vaikka nämä jakeluasemat sijaitsevat ykkösluokan pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella!

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen ympäristösuojelupäällikkö Jaakko Vesivalon perustelee lupia sillä, että Nesteen ja Teboilin pohjavesisuojaukset ja rakenteet ovat kunnossa, ylittävät hyvin standardien vaatimukset.

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan ei ole ehdotonta estettä polttonesteiden jakeluaseman sijoittamiselle pohjavesialueelle. Järkeä saa käyttää, mutta onkohan Pirkanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen saanut Aapiskukossa joskus pohjaanpalaneen viinerin?

kari.naskinen@gmail.com