tiistai 20. elokuuta 2019

Välillä kansanvalta unohtuu

Kuvassa Lahden kaupungintalo on vähän vinossa. Niin ovat siellä asiatkin nyt. Viime viikolla joutuivat kaupunginvaltuutetut lukemaan lehdestä, mitä heidän selkänsä takana oli päätetty. Ei tämä ollut ollenkaan ensimmäinen kerta, mutta jokainen kerta on liikaa. Kuntalaiset ovat äänestäneet demokraattisen järjestelmän mukaisesti edustajat kaupunginvaltuustoon, mutta heidän vaikutusvaltaansa on ilman tämänkaltaisia virkamiespäätöksiäkin jo vähennetty mm. kaupungin toimintojen yhtiöittämisista ja johtamisjärjestelmän muutoksista johtuen.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen valitsi Lahden vihreä pääkaupunki -hankkeen johtajaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Milla Bruneaun (Kok). Voi olla sinänsä hyvä valinta, mutta menettelytapa oli kansanvaltaa halveksiva. Valtuuston puheenjohtajana vuosituhannen vaihteessa toiminut Tapio Luttinen (SDP) käsitteli kerran lehtikirjoituksessaan kaupunginjohtajan tehtävää, joka on poliitikkojen tekemien päätösten toteuttaminen (johtamalla virkamiesorganisaatiota):

”Kaupunginjohtajan esimies on kaupunginhallitus, jonka esimies taas on kau
punginvaltuusto. Me asukkaat valitsemme valtuuston ja vaadimme valtuutetuilta vastuullista ja viisasta toimintaa kaupunkimme hyväksi. Valtuusto päättää, mihin suuntaan laivamme kulkee – ei kaupunginjohtaja.”

Kuntalaisena olen lukenut asiasta Etelä-Suomen Sanomista ja epäselväksi on jäänyt nimenomaan kaupunginhallituksen rooli. Ketkä ovat tienneet, ketkä eivät, onko asiaa mitenkään dokumentoitu, onko Timonen saanut luvan päätöksentekoonsa, onko luultu enemmän kuin on tiedetty, onko asiasta keskusteltu vain kahvipöydässä vai miten on toimittu? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on Sirkku Hildén (SDP) sekä varapuheenjohtajat Juha Rostedt (Kok) ja Aleksi Mäntylä (vihreä).

Timosen tekemä päätös on ikävä myös Milla Bruneaun kannalta. Uutiset ovat aiemmin kertoneet, että Milla Bruneau pani rahaa eduskuntavaalikampanjaansa yli 100 000 euroa, joista puolet omia rahoja. Nyt on julkisuudessa jo pohdittu, onko hänelle nyt järjestetty tehtävä, jolla vaalikassaa paikataan. Vaikka tästä ei luultavasti olekaan kysymys, leima on lyöty. Pelkät pahat puheet ”hillotolpasta” vievät pohjaa kuntalaisten luottamukselta rehelliseen päätöksentekoon.

Tilanteen selkiyttäminen ei ole mahdollista mitenkään muuten kuin koko päätöksen peruminen ja tehtävän paneminen julkiseen hakuun.

VALTAA HARJOITETAAN
KANSAN KAUTTA


Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori
Aimo Ryynänen osallistui kymmenen vuotta sitten sisäministeriön hankkeeseen kunnallisen demokratian kehittämiseksi. Ryynänen teki hankkeeseen liittyen keskustelualoitteen, jossa hän totesi demokratiasta kansan vallan (herruuden) vinkkelistä: ”Valtaa harjoitetaan kansan kautta, kansan itsensä hoitamana.”

Kansanvalta toteutuu vain silloin, kun valtuusto voi vaikuttavalla tavalla ohjata hallinnon toteuttamaa kunnan tehtävien hoitamista. Käytännössä Aimo Ryynänen (Kok) pyrkii toteuttamaan näitä periaatteita Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Yliopistosta hän on jo jäänyt eläkkeelle.

Lahdessa ei nyt ole valtaa harjoitettu oikein.

Laajan keskustelualoitteensa motoksi Ryynänen on pannut itävaltalaisen julkishallinnon oikeuden professorin
Walter Jellinekin sanoman: ”Paikalliset tyrannit ovat monin verroin kiusallisempia kuin kaukana olevat.”

Ei Pekka Timonen tietenkään tyranni ole, ei sinne päinkään. Munaus on joka tapauksessa tapahtunut ja se pitäisi pikimmiten korjata.
Jos ei korjata, osa kuntalaisista haistattaa paskat samalla koko viherhankkeelle.

Tyranneja on
tietysti myös poliitikkojen joukossa. On ollut Lahdessakin. Helsingin yliopiston Lahden-keskuksessa tehtiin 1990-luvulla opinnäytetyö, jossa kaupunginvaltuutetuilta kysyttiin, millaisina he kokevat vaikuttamismahdollisuutensa. Yhteenvedoksi saatiin, että asioista päättää valtaeliitti, johon kuuluvat tärkeimmät virkamiehet ja muutama vahva luottamusmies. Tämän klikin todettiin käytännössä päättävän asioista paljon ennen kuin ne tulevat valtuuston käsittelyyn.

Noista ajoista on tultu parempaan suuntaan, mutta parantamisen varaa
on näköjään edelleen.

kari.naskinen@gmail.com