torstai 2. joulukuuta 2010

Uusia eväitä politiikantekoon

Blogi tulee englanninkielisistä sanoista web (verkko) ja log (lokikirja). Olen nyt kaksi ja puoli vuotta pitänyt tätä omaa blogiani, ja vanhana lehtimiehenä olen huomannut, että juttuni blogissa ovat erilaisia kuin ne olivat lehdessä. Vaikka teen blogikirjoitukseni samoilla periaatteilla kuin lehtikirjoitukseni yli 40 vuoden aikana, on tilanne nyt toisenlainen. Olen havainnut kirjoittavani nyt vapautuneemmin.

Kun toimittaja kirjoittaa lehteen, ei lehti yleensä ole hänen omansa. Siksi toimittajan on otettava huomioon palkansaaja-asemansa. Internetissä sen sijaan olen täysin oma herrani.

On tällä sellainenkin vaikutus, että nettiin tulee joskus kirjoitetuksi vähän löysemmin. Kun ei ole vastuussa työnantajalle tai esimiehelle, voi antaa itselleen helpommin vapauksia. Ote on rennompi. Vaikea sanoa, onko tämä kirjoitusten kannalta hyvä vai huono asia.

Kysymys on siitä samasta asiasta, mistä demarien puoluesihteeri Mikael Jungner on puhunut käsitellessään internetissä toimivaa sosiaalista mediaa: ei ole enää yhden johtajan mallia, vaan netissä ihmiset voivat osallistua keskusteluun ilman käskyvaltaa. Jungner sanoi Lahden ammattikorkeakoulun lehdessä (Lamboree 3/2010), että maailma on nyt liian monimutkainen yhden johtajan malliin:

”Vaikka johtaja olisi minkälainen renessanssinero, 5000 alaista jäsentävät maailmaa häntä kuitenkin paremmin. Renessanssinero on oman ajankäyttönsä ja monologinsa vanki, mutta 5000 ihmistä ovat kuin varpusparvi, jotka tarkkailevat maailmaa omasta näkökulmastaan.”

Olisivatkohan Hitler ja Stalin onnistuneet, jos internet olisi jo silloin ollut olemassa?

Jungnerista päästään kätevästi tuleviin eduskuntavaaleihin. On jo sanottu, että ne käydään internetissä, vaikka siellä ei vielä näissä vaaleissa voi äänestää. Kun vaalirahoitus on käynyt aikaisempaa vaikeammaksi, on kampanjoita toteutettava netissä.

Facebookin käyttäjiksi on rekisteröitynyt lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Lisäksi ovat käytettävissä ainakin Twitter, Youtube, Flickr, Audioboo.com ja hieman ”vanhanaikaisempi” internetin kotisivusysteemi.

SDP on aloittanut verkossa nettikoulutuksen, jonka aiheena on yhteisöpalvelu Facebook. Viime kuussa käytiin läpi perustoimenpiteet ja eilen illalla pidettiin jatkokurssi. Puoluevaltuuston viime kokoustakin pidettiin osaltaan netissä. Hyvä näin, sillä politiikantekoon tarvitaan nyt uusia eväitä.

Kunnallisvaaleissa 2008 demarit olivat huonosti esillä internetissä. Antti Kalliomäen (SDP) huomio oli, että netissä demareista kyllä puhutaan, mutta demarit itse eivät puhu. Aktiivisimpia bloggaajia ja muutenkin nettiä hyödyntäviä ovat edelleen vihreät ja kokoomuslaiset. Kunnallisvaalien alla nähtiin, että netti on jo merkittävä poliittisen keskustelun areena, ja merkitys vain kasvaa. Suosituimmissa poliittisissa blogeissa vierailee päivittäin tuhansia lukijoita.

Internetin merkitys maailmanlaajuisesti on jo valtava. Jungnerin mainitsemat renessanssinerot ja muut johtajat ovat kusessa, kun yliopisto-opiskelijoiden ja muiden nuorten hunsvottien synnyttämä sosiaalinen media on ottanut ison roolin maailmanmenossa. Esimerkiksi WTO:n, IMF:n ja Maailmanpankin kokousten yhteydessä järjestetyt isot mielenosoitukset on saatu aikaan netin avulla. Nettiä hyödyntäen isoja tapahtumia voidaan järjestää hyvin vähällä byrokratialla ja hierarkialla.

Tuhokapitalismin noususta paljon puhunut ja kirjoittanut Naomi Klein kertoo havainnollisia esimerkkejä tällaisista tapahtumista. Kun zapatistit ovat kapinoineet Meksikon köyhimmässä osavaltiossa Chiapsissa, on USA:n armeijan yhteistyöelin Rand-tutkimuslaitos nimittänyt kapinointia ”kirppuparven sodaksi”. Siihen on sotilasasiantuntijoiden mukaan vaikea vastata, koska sillä ei ole keskitettyä johtoa eikä komentorakennetta. Zapatistien kirppuparvi on monipäinen, joten sen kaulaa on vaikea katkaista. (Vastarintaa ja vaihtoehtoja, WSOY 2003)

Mikroprosessoreita valmistavan Intelin teettämän tutkimuksen mukaan naiset luopuvat kahdeksi viikoksi mieluummin seksistä kuin internetistä. Kehitys ei kuitenkaan lopu internettiin. Seuraava iso asia on ubiikki. Se tulee latinan ubique-sanasta, joka tarkoittaa ”kaikkialla läsnäolevaa, kaikkialle ulottuvaa”. Ubiikkiyhteiskunnassa kaikki on sidoksissa toisiinsa - televisio, internet, kännykkä, ne ovat kietoutumassa yhdeksi yhteiseksi käyttöliittymäksi.

Eikä tämä tähän jää. Tulevaisuudessa ihmisen elimistökin voidaan integroida ubiikisti. Ihon alle voidaan sijoittaa pienenpieniä tietokonesiruja, joiden avulla pystyy kontrolloimaan omaa terveydentilaansa. Sitten vain katsotaan omalta tietokoneelta, paljonko on verenpainetta ja kolesterolia jne.

kari.naskinen@gmail.com