torstai 24. syyskuuta 2009

"Ei tässä ole aikaa vessaan kuskata, laske vaippaan vaan"

Tiistaina 29.9. tulee eduskunnassa käsittelyyn hallitukselle tehty välikysymys vanhustenhoidosta. Sen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP, jonka keskeinen vaaliteema eduskuntavaaleissa 2007 oli vanhustenhoidon tilanteen parantaminen.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle Riitta-Leena Pauniolle jätetyt lääninhallitusten selvitykset ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten valvonnasta paljastivat pahoja puutteita vanhustenhoidossa. Selvitykset osoittavat, että vanhustenhoivan puutteet ovat laajoja ja vakavia, jopa ihmisoikeuksia loukkaavia. Tässä poimintoja epäkohdista:

- Asianmukainen sijais- tai varahenkilöjärjestelmä on monissa yksiköissä puutteellinen. Osassa terveyskeskuksia on hoitohenkilökuntaan laskettu mukaan myös laitoshoitajat ja näin kaunisteltu tilastoja vanhustenhuollon henkilöstömäärästä.

- Erityisesti suurissa kaupungeissa on pula koulutetuista sijaisista. Kunnissa toteutettujen lomautusten vuoksi on asetettu myös sijaiskieltoja. Räikeimmissä tapauksissa kouluttamaton, jopa alaikäinen työntekijä tekee itsenäisesti yövuoroja.

- Henkilöstövajauksen takia vanhuksien toimintakykyä ylläpitävä viriketoiminta kärsii, vanhuksien liikkumista rajoitetaan ja hygienia on puutteellista. Vanhus voi joutua odottamaan yövaipanvaihtoa lounaaseen asti.

- Raportoidaan tilanteesta, jossa vanhusta ei tämän pyynnöstä huolimatta auteta vessaan, vaan häntä kehotetaan tekemään tarpeensa vaippaan.

- Terveyskeskuksen vuodeosastolla olleen vanhuksen hygieniassa havaittiin vakavia puutteita: vanhusta ei käytetty 1,5 viikkoon suihkussa eikä häntä ehditty avustaa ruokailussa.

- Pula koulutetusta henkilöstöstä on yhtenä syynä myös vanhusten ylilääkitsemiseen ja ulkoilun puutteeseen. Pahimmillaan pula koulutetusta henkilöstöstä vaarantaa potilasturvallisuuden.

- Etelä-Suomen lääninhallituksessa on ollut käsittelyssä kantelu, missä puutteellinen henkilöstömitoitus on johtanut vanhuksen kuolemaan: vanhainkodin asukas oli ottanut toisen asukkaan lääkkeet osaston ainoan hoitajan ollessa aiheellisesti pois tilasta.

- Vanhuksien huoneiden ovia suljetaan ulkoapäin ja dementoituvien ryhmän ovia pidetään lukittuina.

- Vanhusten liikkumisen rajoittaminen vaippoja käyttämällä on romahduttanut monen vanhuksen kunnon. "Kotiin palaa lähtötilannetta toimintakyvyttömämpi vanhus."

- Vanhusten lääkehoidosta kirjattiin lukuisia puutteita. Ylilääkitsemistä tehdään paljon. Lääkehuollon vastuuta on jopa siirretty keittiötyöntekijälle.

- Vanhusten ruokinnan suurimmat puutteet koskevat yöpaaston mittaa, joka voi venyä yli 12-tuntiseksi.

SDP on avannut verkkosivuston www.vanhustenhoito.fi, jolla keskustellaan vanhustenhuollosta. Sivuilla voi esittää kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten vanhuksia hoidetaan nyky-Suomessa.

kari.naskinen@gmail.com