maanantai 9. joulukuuta 2019

Puna-armeijan ylipäällikön päiväkäskyt 80 vuotta sitten

Talvisotaa oli käyty reilu viikko, kun Neuvostoliitto joutui panemaan sodanjohtonsa uusiksi. Koska alku ei ollut mennyt suunnitelmien mukaisesti, otti sotatoimet johtoonsa puolustusministeri, marsalkka Kliment Vorošilov, viralliselta titteliltään Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton puolustusasiain kansankomissaari. Vorošilovin esikuntaan kuuluivat myös Josif Stalin ja Yleisesikunnan päällikkö, 1. luokan armeijankomentaja Boris Šapošnikov. Ylipäällikkö Vorošilov antoi 9.12.1939 päiväkäskyn:

1. Vastustaja yrittää lähes kolmen jalkaväkidivisioonan voimin pidätellä joukkojemme hyökkäystä.


2. 8. armeijan 6. tarkka-ampujadivisioona on edennyt Megrijärvelle (10 km Ilomantsin pohjoispuolella), Tolvajärvelle ja Loimolan itäpuolelle sekä hyökkää kohti Pitkärantaa. 

3. Sen oikealla puolella 9. armeija on edennyt Kuolajärvelle, Suomussalmelle ja Nurmijärvelle, ja sen sotatoimien päämäärä on Oulun sekä Kajaanin kaupunkien miehitys. Sen vasemmalla puolella 7. armeija on edennyt Kyyrölään, Koukkuniemeen (pohjoinen), Suvantojärven etelärantaan, Kiviniemeen, Vuoksenvirran etelärantaan, Punnusjoen etelärantaan, Muolaan eteläreunaan, Pällälään, Bobošinoon, Kauppolaan ja Toivolaan. Armeijan tehtävänä on Viipurin kaupungin Valtaus.

4. 8. armeijan sotatoimien tärkein tehtävä on Sortavalan valtauksen jälkeen jatkaa päävoimillaan hyökkäystä Parikkalaan ja Hiitolaan edetäkseen 7. armeijaa vastaan puolustautuvan vastustajan selustaan.

5. 155. tarkka-ampujadivisioonan on varmistettava oikea sivustansa Joensuun suuntaan, asetettava siihen suuntaan vahva sivustasuoja ja jatkettava Ilomantsin kautta lounaaseen Värtsilän aseman suuntaan.

6. 8. armeijan ilmavoimien on:
a) tuhottava vastustajan elävää voimaa tiiviissä yhteistyössä armeijan maavoimien kanssa;
b) hävitettävä Matkaselän ja Sortavalan rautatiesolmut;
c) estettävä huolto ja täydennysten siirtäminen Korpiselän, Värtsilän aseman ja Sortavalan linjalla;
d) suojattava armeijan joukkoja.

7. Jalkaväkemme liikehdintään ehdottomasti tykistötulen suojassa on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja jalkaväen kärkijoukkojen mukana on oltava 45- ja 76-millistä rykmentintykistöä. Armeijan insinööri- ja rakennusjoukoista on koottava erityisiä sulkuosastoja.

8. 8. armeijan toimintarajat: 9. armeijan kanssa Maaselän asema, Pielisjärvi, Kuopio (kaikki paikat 8. armeijan alueella); 7. armeijan kanssa Laatokan länsiranta, Launtsaari, Mikrilä, Parikkala (kaikki paikat 8. armeijan alueella)

9. Armeijan esikunnan operatiivinen osasto on Suojärven asemalla.

10. Tämän ohjeen saamisesta ja jaetuista käskyistä on raportoitava tänne.
Ylipäällikkö K. Vorošilov
Pääsotaneuvoston jäsen J. Stalin
Yleisesikunnan päällikkö
B. Šapošnikov

10.12.1939

Heti seuraavana päivänä ylipäällikkö antoi kaksi uutta päiväkäskyä (otteita niistä):

Vastustaja toimii 14. armeijan kaistalla pieninä osastoina ja pyrkii puolustautumaan Petsamon tunturissa suojaten Petsamosta Kemiin johtavaa tietä.

14. armeijan joukot ovat ottaneet haltuunsa Petsamon ja Luostarin sekä jatkavat 52. tarkka-ampujadivisioonan keskittämistä.

Vasemmalla 9. armeija on edennyt Kuolajärven - Suomussalmen rintamalle seuraavina tehtävinään Oulun ja Kajaanin kaupunkien miehitys. Sen 122. divisioona hyökkää Kemijärven asemaa kohti.

Petsamon ja Luostarin alue on miehitettävä vahvasti, mereltä ei saa päästää ketään nousemaan maihin Murmanskin alueelle eikä Norjan alueelta sallita aseistuksen tai elävän voiman tuontia;

Kaikkien 52. divisioonan joukkojen keskittymistä Petsamon alueelle on joudutettava;

Sotatoimen tärkein päämäärä on vallata Rovaniemi ja Kemi sekä katkaista suomalaisten yhteys Ruotsiin.

Nikkelikaivosten miehityksen yhteydessä niiden vuokraajia ei saa loukata, ja heidän kanssaan on pidettävä mahdollisuuksien mukaan ystävälliset välit.

14. armeijan ilmavoimien on estettävä vastustajan huolto ja vahvistusten siirtely Kemin - Petsamon tiellä; pommitettava Rovaniemeä ja Kemiä sekä vastustajan laivaston ilmestyessä Barentsinmerelle tuettava Pohjoista laivastoa sen tuhoamisessa.

163. divisioona
hyökkää Puolangalle varmistaen sivustansa Taivalkosken ja Pudasjärven suuntiin; 54. divisioonahyökkää Kontiomäen aseman suuntaan, jonne pysähtyy.

Koko 44. divisioona on purettava Vienan Kemin asemalla ja toimitettava nopeasti Uhtualle.

9. armeijan ilmavoimien on hävitettävä kaikki rautatiesillat.

9. armeijan toimintarajat: 14. armeijan kanssa – Apatityn asema, Pelkosenniemi
ja 8. armeijan kanssa – Maaselän asema, Pielisjärvi, Kuopio.

SUOMEN KANSALLE

Suomen puolelle Neuvostoliitto pudotti lentolehtisiä: ”Suomen kansalle! Me emme tule teidän luoksenne valloittajina, vaan Suomen kansan vapauttajina kapitalistien ja tilanherrojen sorrosta. Älkäämme siis ampuko toisiamme, lopettakaamme sota ja kääntäkäämme aseemme teidän sekä meidän vihollisiamme vastaan, Cajanderin, Tannerin, Mannerheimin ynnä muiden hallitusta vastaan.”

(Lähteet: Juhani Putkisen nettisivusto www.jput.fi ja www.wanhattoverit.fi)

kari.naskinen@gmail.com