perjantai 10. kesäkuuta 2011

Julisteet eivät näy julistekaupungin katukuvassa

Lahden XVIII julistebiennalen johtaja Pekka Loiri sanoi biennalen avajaisissa eilen, että julisteet kuuluvat kaduille ja toreille, kaikkialle ihmisten nähtäviksi. Tietenkin ne kuuluvat tällaisen näyttelyn yhteydessä myös näyttelysaleihin, mutta julistehan on nimenomaan käyttötaidetta, jolla pyritään tavoittamaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Lahti on kansainvälisestikin ottaen aivan kärkipään julistekaupunkeja tämän 36 vuotta sitten perustetun biennalen ja Lahden julistemuseon ansiosta, mutta Lahden katukuvassa ei julisteita näy, ei edes biennalen aikana.

Puolitoista vuotta sitten otimme asian esille Lahden läntisessä sos.dem. yhdistyksessä. Teimme aloitteen julistetaiteen aseman parantamiseksi, ja ajatuksemme oli ja on edelleen, että Lahden tulisi varsinkin muotoiluvuoden 2012 yhteydessä nostaa julistetaide näkyvästi esille.

Aloitteen sanamuodon sorvasi idean isänä yhdistyksessämme oleva Esa Juurola. Puheenjohtajamme Ilkka Ruoppila pani aloitteenkirjeeseen ja lähetti kaupunginhallitukselle. Mutta näinhän tällaisille aloitteille tuppaa käymään – saimme kyllä kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralta kirjeen siitä, että aloite oli tullut perille, mutta sen jälkeen asia on näköjään haudattu toriparkki- ja matkakeskuspumaskoiden alle.

Koska asia on nyt taas ajankohtainen, julkaisen aloitteen tässä kokonaisuudessaan:

"Helsingin kaupungin valinta maailman muotoilukaupungiksi nostaa myös Lahden muotoilun uudella tavalla maailmankartalle. Tämä ainutlaatuinen tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi kaikin sellaisin tavoin, jotka nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ovat mahdollisia. Jos Helsinkiä voidaan kutsua muotoilukaupungiksi, paljon suuremmalla syyllä Lahtea voidaan kutsua Suomen julistekaupungiksi. Täällähän on korkeatasoinen, mm. graafisen suunnittelun ammattilaisia valmistava oppilaitos, ainutlaatuinen julistemuseo ja säännöllisin väliajoin toistuva kansainvälinen julistetapahtuma kilpailuineen ja näyttelyineen. Perusta on siis kunnossa, mutta jotain puuttuu: julisteen asemaa Lahden kaupunkikuvassa ei ole syvällisesti pohdittu.

Juliste on parhaimmillaan ajattelua aktivoiva ja esteettinen osa rakennettua ympäristöämme. Erityisesti tämä koskee kulttuuritoimintaan, liikuntaan ja vapaaseen kansalaistoimintaan liittyviä julisteita. Julisteen asema Suomen julistekaupungissa voisi uskoaksemme olla esikuvallinen ja huomattavasti näyttävämpi kuin nyt on asianlaita.

Myös kansainvälisen julistekilpailun voittajatyöt ansaitsisivat päästä esiin suurjulisteina ja osana kaupunkikuvaa siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Silloinkin, kun ei ole varaa näyttäviin investointeihin, on varmasti varaa aivotyöhön eli ideointiin ja suunnitteluun. Esitämme, että Lahden kaupunki kokoaisi täällä olevat monipuoliset henkiset voimavarat selvittämään, millä eri keinoin julisteen asemaa Lahden kaupunkikuvassa voitaisiin kehittää näkyvämmäksi, iskevämmäksi ja esteettisemmäksi. Samalla tulisi huolehtia siitä, ettei julisteen käytön perinteistä vapautta rajoiteta lisääntyvillä rajoituksilla.Uskomme, että ennakkoluulottomalla ideoinnilla on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka ylittäisivät kansainvälisenkin uutiskynnyksen. Tavoitteena tulee olla, että tulevaisuudessa jokainen Lahteen saapuva huomaa tulleensa Suomen julistekaupunkiin.

Kaupungin on oltava sitä, mitä se on, päättäväisesti."

Biennalen eilisten avajaiskeskustelujen yksi aihe oli tietenkin taas uuden taidemuseorakennuksen saaminen. Eiköhän parempi olisi alkaa puhua julistemuseosta. Kyllä maailmassa taidemuseoita on - joka kaupungissa - mutta eipä ole julistemuseoita.
Sitäpaitsi pitäisi saada ne Lahden julistemuseon 60 000 julistetta jotenkin esille, nyt ne ovat jossakin varastossa hapertumassa.