sunnuntai 19. heinäkuuta 2009

Vähennetään poliiseja, niin voidaan perustella toiminnan yksityistämistä

Joitakin aikoja sitten paljastui valvontakameran kuvista, että kaksi ostoskeskuksen vartijaa oli Helsingissä hakannut ja potkinut maahan kaatamaansa miestä. Turussa taas vartija oli selvittänyt jotakin kahakkaa pesäpallomailalla.

Nyt sisäministeriö haluaisi laajentaa "turvatyöntekijöi-den" valtuuksia. Vartijat ja järjestyksenvalvojat ovat kaksi eri asiaa, mutta oleellista ministeriön ehdotuksessa on, että tällaisille poliisiorganisaatioon kuulumattomille järjestyksenpitäjille annettaisiin nykyistä enemmän valtuuksia puuttua asioihin.

Ministeriö ei perusteluissaan sitä sano, mutta pohjatyötä uudistushankkeelle on tehnyt se, että poliisien määrää on järjestelmällisesti vähennetty jo vuosien ajan. Nyt on sitten hyvä sanoa, että kun poliisin resurssit eivät riitä, pitää tätä toimintaa yksityistää.

Järjestyksenvalvojat ja vartijat muodostavat nykyisin oman ammattikuntansa, joka suurimmalta osaltaan on varmaankin ammattitaitoistakin. Silloin tällöin esiin tulevat ongelmat kuitenkin paljastavat, että rekrytointi näihin tehtäviin ei aina ole onnistunut. Poliisit joutuvat tässä suhteessa läpäisemään tiukemman seulan. Poliisikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään hyvää terveyttä, ja ammattiin soveltuvuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilön persoonallisuuteen ja elämäntapoihin, hänen tulee olla yhteistyö- ja oppimiskykyinen, viestintätaitoinen sekä luonteeltaan poliisin ammattiin sopiva. Poliisiksi pyrkivän luotettavuutta ja vuorovaikutustaitoja osoittaa se, että hän on noudattanut sääntöjä ja pysynyt erossa rikkeistä. Potkimisen tai pesäpallomailalla lyömisen ei katsota osoittavan oikeanlaisia vuorovaikutustaitoja.

Valtion tuottavuusohjelma ja yleinen ajan henki joka tapauksessa ovat ajaneet siihen, että julkisen vallan tähän asti hoitamia tehtäviä pyritään siirtämään yksityissektorin hoidettaviksi. Milloinhan aletaan suunnitella Puolustusvoimien yksityistämistä?

kari.naskinen@gmail.com