tiistai 21. heinäkuuta 2009

Strategiatasolla Lahti on aivan kärjessä ilmastonmuutoksen hidastamispyrkimyksissä

Kuva on Lahden kaupungin strategia-asiakirjan kannesta. Strategia ulottuu vuoteen 2025. Sen yksi keskeisiä tavoitteita on, että Lahti asettuu kestävää kehitystä tavoittelevien kaupunkien eturiviin. Ainakin tavoitetasolla ollaankin jo kärjessä. Tämä käy selville Kuntaliiiton kyselyn tuloksista. Kysely koski mm. sitä, millaisin toimenpitein ja tavoittein kunnissa tehdään ilmastotyötä. Vastausten mukaan vain neljännes kunnista tekee aktiivisesti työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Suomi valtiona on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja 30 %, mikäli tavoitteeseen sitoutuu riittävästi muita valtioita. Lahden strategiassa mennään pitemmälle: tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Yhtä rohkeita tavoitteita ei muualla ole. Lähimmäksi Lahden tavoitetta asettuvat Kuopio (vähennystavoite 40 %), pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia (39 %), Uusikaupunki (30 %), Maarianhamina (25 %), Pori (20 %) ja Turku (20 %).

Ruotsissa ollaan aktiivisempia. Siellä jo puolet kunnista on tehnyt laajemman ilmastonmuutoksen torjumista koskevan suunnitelman. Ruotsissa kunnat tavoittelevat keskimäärin 30 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2015 mennessä.

Lahdessa on jo tähän mennessä tehty operaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: Lahti Energia on vähentänyt hiilenkäyttöä, Kolavan kaatopaikalla on metaanikaasupäästöjä pystyttä vähentämään yli puolella ja kaatopaikkakaasua on ryhdytty käyttämään myös teollisuuslaitoksen lämmitykseen (Hartwall).


Tämän päivän Helsingin Sanomissa Lahti saakin kiitosta. Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä kirjoittaa, että "vain harvat kunnat, kuten Lahti ja Uusikaupunki, ovat pystyneet näkemään energiatehokkuuden keinona saada säästöjä ja sitä kautta parantaa tulevaisuudessa talouttaan".

Kaupungin strategian mukaan Lahti tulee kehittämään yhdyskuntarakennettaan ja liikennejärjestelmäänsä kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla, siis tavoitteena henkilöautoliikenteen väheneminen.

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen näkökulmista on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että on hyväksytty Ranta-Kartanon alueen kaavamuutos. Seuraava vastaavanlainen päätös on toivottavasti se, että luovutaan toriparkkisuunnitelmasta eli henkilöautojen houkuttelemisesta enenevässä määrin kaupungin keskustaan.

Strategia edellyttää, että kehitetään asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää elinympäristöä. Tämä tarkoittaa, että pakokaasuliikennettä poistetaan keskustasta.

Kuntaliiton selvityksessä eivät muut Päijät-Hämeen kunnat juurikaan ole esillä, Lahden lisäksi vain kaksi:
- Kärkölässä on alakoulun, päiväkodin ja vanhusten palvelutalon lämmitys vaihdettu öljystä hakkeeseen (öljynsäästö 50 000 litraa vuodessa); kaukolämpöverkko yhdistetään ensi tammikuussa Koskipower Oy:n puujätteellä toimivaan voimalaitokseen (öljynsäästö 220 000 litraa vuodessa).
- Hämeenkosken kunnanviraston ja vanhainkodin lämmitys on vaihdettu öljystä hakkeeseen.

kari.naskinen@gmail.com