tiistai 1. heinäkuuta 2008

Lautakunnalla pyyhitään persettä


Nimimerkki Guuggeli ihmetteli ESS:n verkkolehden keskustelu-palstalla, miten on mahdollista, että vaaleilla valittujen henkilöiden päätökset jätetään huomioimatta virkamiesten taholla?

Syytä on ihmetellä. Nyt on käynyt kaksi kertaa peräkkäin, että isoissa asioissa on virkamies pyyhkinyt lautakunnan päätöksillä persettään. Tämä pyyhkijä on teknisen ja ympäristötoimen toimialajohtaja Timo Ahonen.

Ensin tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Vuorikadun koulu myytäisiin Lahden diakoniasäätiölle. Ahonen ei kuitenkaan asiaa vienyt näin eteenpäin, vaan esitti koulun myymistä Lahden kansanopistolle ja Harjulan kansalaisopistolle.

Viime viikolla sama jatkui. Tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että toriparkin rakentamista lykättäisiin ainakin siihen saakka, kunnes Ranta-Kartanon toteutussuunnitelmissa päästään eteenpäin. Taas Ahonen tyrmäsi lautakunnan ja esitti kaupunginhallitukselle toriparkin rakentamista heti.

Muodollisesti Ahonen ei ole menetellyt väärin. Tällainen valta on kolmelle toimialajohtajalle annettu.

Älytöntä joka tapauksessa. Mitä me niillä lautakunnilla ollenkaan tehdään, kun virkamiehet kuitenkin "tietävät paremmin"? Miksi kannattaa äänestää kunnallisvaaleissa, kun valittujen luottamushenkilöiden sana ei paina mitään?

Ahosen menettely voimassa olevan johtosäännön sallimana on demokratian irvikuva.
Asiaan on mahdollista puuttua lähitulevaisuudessa, kun kaupunginhallitus ottaa kantaa toimialoilla noudatettaviin delegointisääntöihin. Yli 30 kaupunginvaltuutettua on tehnyt aloitteen, missä esitetään, että kaupunginhallitus ottaa toimialaorganisaation perustamisen yhteydessä laaditut delegointisäännöt uudelleen arvioitaviksi ja valmistelee niihin kaupunginvaltuuston päätösvaltaa vahvistavat muutokset. Toimiala- ja johtosääntöuudistusten yhteydessä valtuustolle kuuluvaa toimivaltaa nimittäin siirrettiin lautakunnille.

Tässä on kysymys eri asiasta, mutta samasta johtosäännöstä. Valtuustolta on päätösvaltaa delegointisäännöillä poistettu ja lautakuntien päätösvaltaa on siirretty toimialajohtajille. Antti Holopaisen (Vas) laatimassa aloitteessa sanotaan, että luotu järjestelmä kaventaa vaaleilla valitun valtuuston päätösvaltaa yleisen oikeustajun vastaisesti. "Valtuustolle tulisi palauttaa toimivalta keskeisissä linjaratkaisuissa. Tällaisia asioita ovat ainakin koulujen, terveysasemien ja muiden kuntalaisen kannalta tärkeiden palvelujen lakkauttamisista, supistamisista, perustamista tai palvelualueiden rajoja koskevat päätökset."

Johtosääntö on uusittava ja vaalilla valittujen päättäjien päätösvalta palautettava.