torstai 3. heinäkuuta 2008

Ulkoistaminen on yksityistämisen esirippu


Lahti on edelläkävijä terveyskeskustoiminnan ulkoistamisessa. Muut ottavat jo mallia. Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että kunta ostaa asukkailleen tarjoamia palveluita yksityiseltä sektorilta. Kehityksen suunta on selvä: seuraava vaihe on siirtyminen puhtaasti sellaiseen järjestelmään, missä kukin hankkii palvelunsa suoraan yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Askel tähän otetaan, kun sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelema palveluseteleiden käytön laajentaminen toteutetaan. Kotikunnaltaan ostamansa setelin kanssa potilas voi mennä mihin tahansa lääkäriin tai lääkärikeskukseen, ja jos yksityinen palvelu maksaa enemmän kuin palvelusetelin arvo on, kunta maksaa loput.

Tuntuu näin pikaisesti hyvältä systeemiltä. Ruotsissa tällainen järjestelmä on toiminut vuodenvaihteesta lähtien. Siellä kehitys on muutenkin ollut nopeampaa, mitä tulee kunnallisen terveydenhoidon yksityistämiseen. Tukholman terveyskeskuksista jo puolet on yksityisten omistuksessa, ja Tukholman omalääkäripalveluista puolet on yksityisten hoidossa.

Nyt Ruotsissa kuitenkin pelätään, että kaikki terveyskeskukset eivät pysty jatkossa toimimaan. Kun toiminta perustuu puhtaasti liiketaloudellisiin periaatteisiin, on todennäköistä, että terveyskeskus- ja lääkäripalvelut keskittyvät, jolloin lähiterveydenhoito heikkenee.

Ulkoistaminen on esirippu yksityistämisen edessä. Kuntalaisista tuntuu tällä hetkellä, että sama se, mistä palvelut saa, kunhan sujuvasti saa eikä maksa hänelle itselleen enempää kuin kunnan terveyskeskuksessa. Kokonaistaloudellisesti vaara kuitenkin uhkaa. Kun ulkoistaminen tai yksityistäminen on viety riittävän pitkälle, kunnan kustannukset kasvavat, koska se ei enää ole maksujen määrittäjä. Kunta jää terveydenhoidon markkinoilla vain maksajan rooliin, kun hintapäätökset tehdään muualla. Tämä näkyy sitten paineena kuntataloudessa.

Palveluseteleitä on Suomessa tarkoitus käyttää hyväksi myös erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi kaihi- tai lonkkaleikkaukseen voisi mennä yksityiselle lääkäriasemalle, ja hinnanerotuksen maksaisi kunta.

Ruotsissa ollaan erikoissairaanhoidossakin edetty yksityistämisen suuntaan Suomea vilkkaammin. Tukholman seudun maakuntavaltuusto on jo myynyt S:t Göranin sairaalan kansainväliselle Capio-sairaalakonsernille.

Lahdessakin ruotsalainen malli toimii sikäli, että esiripun takana olevan kaupungin ulkoistamiskumppanin Medone Oy:n omistaa ruotsalainen pörssiyhtiö Attendo Care Holding AB, jonka puolestaan omistaa monikansallinen sijoitusyhtiö Industri Kapital Ltd.