keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Pakolaisille ei pitäisi opettaa suomea

Sosiaali- ja työllisyyspoli­tiikan asiantuntijakon­sult­ti Lilja Tamminen on keksinyt uudenlaisen ratkaisun maahanmuuttajien kotouttamiseen: ei opeteta heille suomea, vaan englantia. Lilja Tamminen lienee alan asiantuntija, sillä hän on mm. kirjoittanut kirjan Olipa kerran työ (IVA-kustannus, 2016), joka käsittelee työn murroksen ilmiöitä.

Omassa blogissaan Lilja Tamminen kirjoittaa nyt, että maahanmuuttajille tehtäisiin iso palvelus, jos heille opetettaisiin suomen kielen sijasta englantia:


”On aivan käsittämätöntä, että edelleen opetamme maahanmuuttajille koko muun maailman kannalta ufoa kieltä eli suomea, joka on heidän tulevaisuuden potentiaalisen työmarkkina-alueen kannalta suunnilleen eestin jälkeen huonoin koulutusinvestointi. Helsinki, jonka alueelle suurin osa maahanmuuttajista sijoittuu, on yhä enemmän englanninkielinen kansainvälinen kaupunki, jossa englanti on suomen jälkeen merkittävin asiointikieli ja on esimerkiksi jo ravintoloita, joissa palvelua saa vain englanniksi.”

”Tietenkin suomenkielentaito helpottaa työllistymistä, mutta aikuisista maahanmuuttajista harva saavuttaa erityisen hyvän taitotason, mikä ei silloin myöskään paranna työllistymismahdollisuuksiakaan merkittävästi. Yleensä maahanmuuttajat osaavat jo esimerkiksi englantia, ja prioriteetin tulisi olla se, että hallitsee edes yhden paikallisesti käyttökelpoisen kielen. Suomen opettelua tulee toki harrastaa, jos kykenee siihen”, kirjoittaa Lilja Tamminen.

Maahanmuuttopolitiikan kannalta tämä olisi hyvä ratkaisu myös siksi, että jos pakolainen osaisi mieluummin englantia kuin suomea, hänen olisi helpompi lähteä pois Suomesta. Myös ruotsin oppiminen olisi fiksumpaa, koska sillä pärjäisi Pohjoismaissa paremmin kuin suomella.

kari.naskinen@gmail.com