sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Kunnat maksavat mieluummin sakkoja kuin työllistävät

Jos kunta ei työllistä pitkäaikaistyöttömiä, se joutuu maksamaan sakkoa Kelalle. Näitä sakkoja kunnat tuntuvat maksavan mielellään, viime vuonnakin yhteensä 426 miljoonaa euroa. Helsinki yksin maksoi näitä Kela-sakkoja 60 miljoonaa euroa.

Kuntien talousarvioissa ei budjetoida tarpeeksi rahaa työllistämiseen. Kun sitten käy niin, että kunta ei pysty työllistämään tai osoittamaan työharjoittelu- tai koulutuspaikkaa pitkäaikaistyöttömälle, joutuu maksamaan sakkoa Kelalle. Tarjottava työ voisi olla puistojen ja katujen puhtaanapitoa, vanhustenhoitoa tai aivan mitä tahansa, mutta kunnissa ei viitseliäisyyttä tähän ole. Mieluummin maksetaan ja annetaan sosiaalikulujenkin kasvaa.

Tämä on selvästi sellainen asia, mihin kunnallisvaaleissa läpi menevät ehdokkaat voivat vaikuttaa. Muutenhan valtuutettujen valta yleisesti ottaen pienenee, koska kunnallinen itsemääräämisoikeus vähenee mm. tulevan sote-uudistuksen takia.

Asia herätti huomioni, kun siitä oli juttu SKP:n Tiedonantaja-lehdessä (7.4.2017), jonka eilen kaupungilla kävellessäni käteeni sain. Siinä ihmetellään esimerkiksi juuri Helsingin tilannetta:
kaupungin viime vuoden tilinpäätös kaupungin omistamat yhtiöt mukaan lukien oli 600 miljoonaa euroa voitollinen, mutta siitä huolimatta ei työllistämiseen ole muka varaa.

Pienemmistä kaupungeista jutussa mainitaan Porvoo, joka maksoi sakkoja Kelalle 4,4 miljoonaa euroa, ja Hyvinkää 3,3 miljoonaa euroa.

Olisi paljon järkevämpää järjestää työttömille töitä kuin maksaa sakkoja. Työpaikat järjestämällä Porvoo saisi näiden ihmisten tekemän työsuoritteen ja säästäisi sosiaali- ja terveysmenoissa, eikä vähiä verorahojamme tarvitsisi tuhlata näihin Kela-sakkoihin. Työtön pääsisi kiinni normaaliin elämään ja välttyisi syrjäytymiseltä”, sanoo porvoolainen medianomi Jussi Saari.

SKP:n puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen sanoo, että Helsingin poliittinen eliitti esitti vaalikentillä huolta koulutuksesta ja palveluista, mutta vuodesta 2002 asti se on alibudjetoinut ja tietoisesti näin leikannut kaupunkilaisten peruspalveluista.

”Helsingin eliitti kokoomuksen ja muiden porvarien johdolla jättää kaupungin vuosittaisen ylijäämän pankkitileille, vaikka työttömät haluavat itse omalla työllään rakentaa omaa perusturvaansa. Työllistämisen sijaan Helsinki on vuosittain maksanut sakkoja Kelalle siitä, että se ei ole työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä”, sanoo Väisänen.

Tällaisten Kela-sakkojen maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Ei tätä tosiasiaa tarvitse vain kommunistien sanoa. Pitkittyvällä työttömyydellä on monia kielteisiä vaikutuksia, ja sen tietävät kaikki.

kari.naskinen@gmail.com