keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Lahden kasinotalousseikkailu epäonnistui pahasti


Muistan hyvin, kun kymmenen vuotta sitten olin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa kuuntelemassa Lahden kaupungin loistavaa sijoitusideaa: kaupunginhallitus oli päättänyt merkitä sijoitusrahastoyhtiön osakkeita 1,5 miljoonalla eurolla. Tiedotustilaisuudessa Lahden kaupunki ja Midinvest Fund PH tarjosivat meille toimittajillekin kahvit ja leivokset. Hyvältä maistui. Syytäkin oli, sillä tästä sijoituksesta piti alkaman kova rahantulo.

Nyt suussa on kuitenkin paskanmaku. Lahden tekemän sijoituksen tasearvo on nyt vain 50 000 euroa. Siis melkein puolitoista milliä on hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Asiaan on perustellusti kiinnittänyt huomiota kaupungin tarkastuslautakunta, jonka tänään julkistamassa arviointikertomuksessa vuodelta 2014 todetaan, että valmistelu ko. sijoitusta koskevassa asiassa on ollut puutteellista heti alusta alkaen. Tarkastuslautakunta vaatii nykyistä kaupunginhallitusta selvittämään, mistä esimerkiksi koostuvat sijoitusrahaston 1,2 miljoonan euron hallinnointikulut – mitä muita menoja on ollut kuin kahvit ja leivokset – ja mikä on sijoitusneuvoston jäsenten palkkioiden ja muiden etuuksien määrä.

Kun tästä sijoituksesta helmikuussa 2005 päätettiin, ei kh:n pöytäkirjassa ollut mitään mainintaa mahdollisista riskeistä. Sen sijaan tuotto-odotuksista maalailtiin koreita kuvia: ”rahaston sijoituspolitiikan tavoitteena on saada sijoittajille yli 25 prosentin tuotto, siis vähintään 400 000 euroa.

Mutta ei mitään. Ainoa tuottoja saanut on rahastoa hallinnoiva jyväskyläläinen Midinvest Management Oy, joka on sijoittanut rahastoon 10 000 euroa, mutta saanut hallinnointipalkkioina yli miljoona euroa.

RAHOITUSTA
KESKI-SUOMEEN


Rahasto on tehnyt sijoituksia yrityksiin, joiden liikevaihto on 1-30 miljoonaa euroa. Erikoista näin lahtelaisittain on ollut sekin, että sijoituksia on tehty myös aikaisemman kasvuvaiheen yrityksiin nimenomaan Keski-Suomen alueella.

Rahasto on tehnyt pääomasijoituksia kuuteen eri yhtiöön. Viisi niistä on tehnyt konkurssin aiheuttaen rahastolle 5,5 miljoonan euron tappiot. Rahaston kokonaispääoma oli aloitettaessa 8 miljoonaa euroa.

Lahden lisäksi muut sijoittajat ja tappiota kärsinet ovat Heinolan kaupunki, PHP, Päijät-Hämeen osuuspankki, Orimattilan osuuspankki, Etelä-Päijänteen osuuspankki, Suomen teollisuussijoitus Oy, Pohjola Vakuutus Oy, Henkivakuutusyhtiö Suomi, Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Troll Ventures Oy.

Lahden tarkastuslautakunta puuttui asiaan ensimmäisen kerran jo vuoden 2011 arviointikertomuksessaan. Se ehkä vaikutti siihen, että hallinnointiyhtiö luopui hallinnointipalkkioistaan 1.1.2013 alkaen. Uusin tapahtuma oli, että Lahden nykyinen kaupunginhallitus antoi suostumuksen rahaston toimikauden jatkamiseen yhdellä vuodella 30.4.2016 saakka. Lahden edustajana sijoitusneuvoston puheenjohtajana on ollut alusta lähtien konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen.
Vuonna 2005 toimi kh:n puheenjohtajana Ulla Juurola (SDP), varapuheenjohtajina Jari Salonen (Kok) ja Leena Mantere (Krist.) sekä jäseninä Jarkko Nissinen (SDP), Susanna Iivonen-Pekesen (SDP), Mika Kari (SDP), Leena Luhtanen (Kok), Simo Räihä (Kok), Terttu Pohjolainen (Kok), Vuokko Kautto (Vas), Jouko Vesala (Kesk) ja Tuomo Romppanen (Vihr.).


KAUPUNGIN YHTIÖITÄ
TEKOHENGITETÄÄN


Lahti on nykytrendin mukaan yhtiöittänyt toimintojaan. Yritysosaamista ei kuitenkaan ole ollut. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, miten heikossa taloudellisessa tilanteessa osa kaupungin yhtiöistä on. Joidenkin toiminnan jatkuminen on ”tekohengityksen” varassa. Esimerkkejä:

LK Kiinteistöpalvelut asetettiin selvitystilaan tammikuussa 2014 ja yhtiö purettiin marraskuussa. Kaupungin kirjanpitoon kirjatut tappiot 2013-14 olivat 1,5 miljoonaa euroa.

Lahden Tilatalot Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa ja voitto 300 000 euroa. Yhtiön pitkäaikaiset velat ovat 16 miljoonaa euroa.

Lahden seudun kuntatekniikka Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 22 miljoonaa euroa ja voitto vain 200 000 euroa.

Lahden Hallit Oy:n liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja voitto 100 000 euroa. Pitkäaikaiset velat ovat 28 miljoonaa euroa.

Lahden Messut Oy toimii Lahden Hallit Oy:n vuokralaisena. Messuyhtiön liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa ja voitto 200 000 euroa.

kari.naskinen@gmail.com