maanantai 25. marraskuuta 2013

Mauno Koivisto 90 vuotta

”Suunta on selvä: Kohti yhä laajempaa ja monipuolisempaa kansanvaltaa, kohti kaikkien kansalaisten täyden ihmisarvon varauksetonta tunnustamista.” (1956)

”Työväenliikkeen piirissä ei nykyään enää kovin paljon askarrella sen kysymyksen kanssa, miten tuotantovälineet saataisiin pois yksityisten omistuksesta.” (1956)

”Varsin yleisesti pidetään suotavana, että valtion hallinnassa on paitsi keskuspankki, myös voimalaitokset ja rautatiet.” (1956)

”Tietomme menneistä ovat vähäiset, mutta tietomme tulevaisuudesta vielä vähäisemmät.” (1958)

”Olen pitänyt suotavana kehityksenä sitä, että kansalaiset organisoituisivat monella muullakin tavalla kuin poliittisesti ja että erilaisia taloudellisia ja muita etuja yhteiskunnassa ajettaisiin tehokkaasti ja vastuuntuntoisesti niin, että vallan keskittyminen harvoihin käsiin vältettäisiin.” (1969)

”Ammattiyhdistysliike on joutunut palkkaratkaisuja tehdessään ottamaan huomioon näkökohtia, jotka vaikuttavat sen toimintavapautta rajoittavasti.” (1969)

”Valtiovallan ei ole kovin helppoa osakeomistuksensa nojalla sanella valtioenemmistöisten yhtiöitten käyttäytymistä.” (1969)

”Sosialidemokraatit pyrkivät poliittiseen valtaan, mutta ovat valmiit jakamaan sen.” (1970)

”Tärkeää ei ole perille pääseminen, koska perille ei voida päästä, vaan tärkeätä on suunta, pyrkimys, liikkeelläolo.” (1971)

”Joskus voi olla puoluetaktisesti edullista hankkiutua oppositioon, mutta sieltä ei kannattajakunnan etu tule parhaiten puolustetuksi.” (1974)

”Ei työn ja pääoman välillä ole mitään ristiriitaa, työntekijöitten ja pääoman omistajien välillä sen sijaan on.” (1977)

”Kokoomuksen johto on onnistunut hivuttamaan puoluettaan kohti keskustaa siirtämällä puolueen painopistettä ja karsimalla äärioikeistolaisia elementtejä.” (1979)

”Keskustapuolue on ollut siirtymässä oikealle: sehän ottaa tarkkaan varteen sen, mitä sen oikealla puolella tapahtuu.” (1979)

”Oman kokemukseni perusteella suomalainen politiikka on nykyisellään varsin asiallista asioiden hoitamista, varmasti vähintään yhtä tasokasta kuin muissakin maissa.” (1980)

”Jos joku väittää, että poliittinen moraali olisi meillä rappeutumaan päin, hän ei tiedä, millaisessa tilassa politiikkamme moraali on joskus ollut.” (1980)

”Aloitteleva poliitikko tekee yleensä kaksi virhettä: yliarvioi ihmisten politiikanharrastuksen ja aliarvioi ihmisten käsityskyvyn.” (1980)

”Kukaan ei voi pitkään hoitaa raha-asioita saamatta vammaa sielulleen. Kyllä siinä tulee ihmisestä taantumuksellinen.” (1980)

”Sosiaalipolitiikassa ovat eläkekysymykset selvästi syrjäyttäneet perhepolitiikan kysymykset.” (1980)

”Kun puhun monikerroksisesti ja -tulkintaisesti, siitä on ainakin se etu, että voi itse sanoa, mikä oli oikea tulkinta.” (1980)

”Vuoteen 1965 tultaessa olin tullut siihen tulokseen, että keskustapuolueen avulla me emme löydä ratkaisua ongelmiimme.” (1981)

kari.naskinen@gmail.com