maanantai 17. syyskuuta 2012

Duunareita ulkoistetaan yrittäjiksiUPM antoi potkut 65 metsurilleen. Jos irtisanottu haluaa takaisin oman työnsä, hänen on perustettava oma yhden miehen yritys. Jos ei perusta, työn saa joku toinen, jolla tällainen oma yritys on.

Tämä on jo pitkään ollut pelin henki elinkeinoelämässä. Alku tälle kehitykselle oli, kun Esko Ahon (Kesk) hallitus 20 vuotta sitten päätti hyväksyä sellaisen verotustulkinnan, että henkilöyrittäjän on mahdollista tehdä sopimus ja työskennellä kokopäiväisesti vain yhdelle toimeksiantajalle. On siis toimeksiantaja, ei työnantaja.

Näin on synnytetty näennäisyrittäjyyttä. Tällä järjestelmällä kierretään yritysten yhteiskuntavelvoitteita. Kaikki velvollisuudet ovat tässä systeemissä työntekijöillä, joita nyt sanotaan yrittäjiksi.

Puuliiton metsurien pohjoisen alueen luottamusmies Lasse Vertanen sanoo, että ”työsuhteen naamioiminen yrittäjyydeksi johtaa työntekijän kannalta surkeaan tulotasoon ja turvattomuuteen, ja myöhemmin lähes poikkeuksetta myös olemattomaan eläketasoon”. (Demokraatti 31.7.2012)

Isoille työnantajayrityksille tämä tietenkin passaa, sillä näin ne säästävät. Kärsijöinä ovat yksiselitteisesti pienet näennäisyrittäjät, joiden palkkataso ja eläkekertymä jäävät pienemmiksi kuin oikeasta työsuhteesta. Samoin häviää yhteiskunta, jonka saamat tuotot tällaisesta keinotekoisesta sopimussuhteesta ovat pienemmät kuin työsuhteesta.

Tilastokeskuksen selvityksen mukaan tällaisten yksinäisyrittäjien tilanne on huono: noin 20 prosenttia yksinäisyrittäjistä jää tuloissa köyhyysrajalle tai sen alapuolelle.

Mikä avuksi tällaisessa tilanteessa? Mars mars toimeentuloluukulle. Tästäkään ei ole kunnolliseksi ratkaisuksi. Esimerkiksi Helsingissä annetaan tällaiselle yrittäjälle kolmen kuukauden toimeentulotuki, minkä jälkeen tuki katsotaan yritystoiminnan edistämiseksi, joten tuen maksaminen lopetetaan.

Köyhyysraja
lla tarkoitetaan hyvinvointiyhteiskunnassa tulotasoa, minkä alapuolella ihmisen katsotaan olevan köyhä. Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta eli ihmistä pidetään köyhänä, jos hänen nettotulonsa ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista. Suomessa köyhyysraja lienee tällä hetkellä noin 1100 euroa kuukaudessa. Köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja on nyt noin 800 000 henkeä.

kari.naskinen@gmail.com