lauantai 2. kesäkuuta 2012

Bilderberg ja Trilateraalinen komissio


Maailman mahtavien Bilderberg-ryhmä on taas esillä. Vaikka sen kokoukset ovatkin suljettuja, niin aivan salaseuramainen se ei enää ole. Enemmän aineksia salaliittoteorioiden rakenteluun tarjoaa Trilateraalinen komissio (Trilateral Comission, TC), jossa on runsaat 300 jäsentä. TC:n julkilausuttu päämäärä on edistää poliittista ja taloudellista yhteistyötä jäsenten edustamien alueiden välillä = yhteinen maailmanjärjestys Yhdysvalloille, Japanille ja Euroopalle.
TC perustettiin suurmiljonääri David Rockefellerin aloitteesta 1973, kun hänen ajatuksensa Japanin ottamisesta mukaan Bilderberg-kerhoon oli hylätty. Nykyisin kuitenkin samoja ihmisiä kuuluu sekä Bilderberg- että TC-ryhmiin.

Suomalaisia TC-ihmisiä ovat ainakin Krister Ahlström, Martti Ahtisaari, Gustav Hägglund, Sirkka Hämäläinen, Max Jakobson ja Sixten Korkman.

Senaattori Barry Goldwater kirjoitti muistelmissaan 1979, että TC ”on luotu olemaan kulkuneuvo monikansalliselle talouden ja pankkitoiminnan keskittämiselle kaappaamalla valta Yhdysvaltain poliittiselta hallitukselta.” - “Trilateraalinen komissio edustaa osaavaa, koordinoitua yritystä ottaa valta ja keskittää neljä valtakeskusta, poliittinen, rahallinen, intellektuaalinen ja kirkollinen. Se, mitä Trilateraalinen komissio yrittää luoda, on maailmanlaajuinen taloudellinen voima, joka on ylivertainen poliittisiin valtioihin verrattuna. Järjestelmän johtajina ja luojina he hallitsevat tulevaisuutta.”

Komission päätavoite on lisätä talouseliitin etuja maailmassa. Trilateralistit kokevat valtioiden rajat esteenä kaupalleen. Tähän suuntaan on jo reippaasti mentykin. Ylikansallisten yritysten johtajat ovat nykyisin tasavertaisia neuvotteluosapuolia valtioiden päämiesten kanssa.

Demokraattisesti valittujen poliitikkojen kykyihin ei TC luota: ”Heidän on vaikea ajatella globaalisti. Liberaali lähtökohta, jossa nähdään politiikka ja talous erillisinä, on vanhentunut. Talouteen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä modernissa politiikassa. Maailma on kasvanut niin monimutkaiseksi järjestelmäksi ja ongelmat ovat moninkertaistuneet sellaisella vauhdilla, ettei tavallisen ihmisen näkemys ja päätöskyky riitä niitä hallitsemaan. Siksi ovat trilateralistit ottaneet vapaaehtoisesti johdon kohdatakseen lisääntyvät ongelmat tavoitteenaan tieteellisin keinoin käsitellä maiden molemminpuolista riippuvuutta kaikkien parhaaksi.”

Globalisaatiokriittisellä sivustolla www.verkkomedia.org todetaan, että TC-eliitti pyrkii keräämään vähitellen valtaa globaalilla tasolla, se istuu salaisissa kokouksissa suunnittelemassa uutta maailmanjärjestystä. Näihin suunnitelmiin eivät kansat enää saa ottaa osaa vapaissa demokraattisissa vaaleissa.


Goldwater:
”Trilateraalit haluavat luoda maailmanlaajuisen taloudellisen mahdin, joka ottaa maailman poliittisesti valittujen hallitusten paikan. Järjestelmän luojina ja toteuttajina tulee heistä myös tulevaisuuden hallitsijoita. Olemme tulleet tähän syystä, etteivät omat johtajamme ole kertoneet meille totuutta, vaikka ovat sen tienneet. Ellemme me vapauteen uskovat ihmiset pian herää unitilastamme, kulkeutuu maailma kehitys orjuuden aikakauteen.”
  
Yksi keskeinen suunnitelma on Euroopan saattaminen liittovaltioksi.

kari.naskinen@gmail.com