maanantai 5. maaliskuuta 2012

Lahti valtavaan nousuun toriparkin avulla

Lahden kaupunginvaltuusto päätti äänin 32 - 27, että torin alle rakennetaan 600 autolle parkkiluola kaupungin rahoituksella. Seuraavassa valtuustosalissa kuultuja perusteluja toriparkin erinomaisuuden puolesta:

Merja Vahter (Kok): "Kun Hennalan varuskunta ja Askon kodinkonetehdas
loppuvat, on katsottava tulevaisuuteen. Toriparkki kehittää kaupungin keskustaa ja tuo eloa. Matkailijoitakin kaupungeissa kiinnostavat keskustat."

Pekka Komu (SDP): "On kolme syytä. 1) kaupungin kehitys, 2) toriparkin avulla saadaan lisää asukkaita ja ostovoimaa keskustaan, 3) pannaan autot maan alle ja pidetään ihmiset maan päällä."

Saara Vauramo (vihreä): "Vetovoimaistetaan ja uudistetaan kaupunkikeskustaa."

Risto Paulamäki (SDP): "Minulla on näky, että Lahden keskusta lähtee elämään, ja tulee uusia monenlaisia yrittäjiä."

Ilkka Simolin (Kok): "Toriparkki antaa monenlaisia mahdollisuuksia ja virikkeitä.
Lyonissa Ranskassa on maan alla viisikerroksinen parkkiluola ja sen päällä on vapaa tila, jossa on istutuksia ja taide-esineitä."

Jyrki Myllyvirta (Kok): "Toriparkki on välttämätön kaupungin viihtyisyyden parantamisessa. Etsitään kasvua ja uusia verotuloja."

Simo Räihä (Kok, Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja): "Toriparkki on hyvin valmisteltu hanke. Tiedän, että olisi ottajia, jos annettaisiin yksityisten tehtäväksi." [Tämä olikin uusi tieto, mutta tähän ei kukaan toinen valtuutettu tarttunut.]

Eero Vainio (SDP): "Toriparkilla on elvyttävä vaikutus."

Jorma Ratia (Kok): "Jos ei mitään tehdä, tämä kylä kuolee."

Timo Räihä (Krist): "Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään toriparkin antamaa hedelmää, se tulee olemaan siunaukseksi Lahdelle."

Enempää toriparkin hyvyydestä käytettyjä puheenvuoroja en netistä kuullut, koska valtuutetut eivät osaa avata mikrofonia puhuessaan omilta paikoiltaan.

kari.naskinen@gmail.com