tiistai 13. lokakuuta 2009

Lahden kaupunginhallituksessa kolme tuuliviiriä

Lahden kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenet Jari Hartman (SDP), Antti Holopainen (Vas) ja Leena Luhtanen (Kok) eivät tiedä mitä milloinkin tekevät. He käsittelevät samoja asioita sekä hallituksessa että valtuustossa, mutta ovat itsensä kanssa eri mieltä riippuen siitä, kummanko luottamuselimen kokouksessa sattuvat istumaan.

Kaupunginhallituksessa viime viikolla tämä tuulimyllykolmikko oli sitä mieltä, että kaupunginorkesterin intendentille Tuomas Kinbergille voidaan antaa vastuuvapaus viime vuoden toiminnasta, mutta kaupunginvaltuustossa eilen he äänestivät vastuuvapauden myöntämistä vastaan.

Kaupunginhallitus oli ollut kannanotossaan yksimielinen, jo kahteen kertaan. Tässä yksimielisyydessä olivat mukana myös nämä kolme luopiota. Eivät jättäneet kh:n päätöksiin eriäviä mielipiteitään.

Tällaista on politiikka. Kun selkänsä kääntää, niin jo alkaa pelaaminen. Ei ihme, että kansalaisten luottamus poliitikkoihin vähenee vähenemistään.

Kinbergille annetun epäluottamuslauseen kannalla (äänin 34-25) valtuustossa olivat seuraavat:

Kokoomus (13): Pentti E Rantanen, Matti Kataja, Tuija Nurmi, Jari Salonen, Leena Luhtanen, Arja Nikkanen, Sari Kurikka, Einari Pohjolainen, Marja-Leena Taavila, Seppo Hakala, Sari Niinistö, Wilson Kirva, Jorma Ratia.
SDP (9): Jouko Skinnari, Erkki Nieminen, Tapani Ripatti, Jarkko Nissinen, Eila Jokinen, Jari Hartman, Paul Sundström, Anneli Viinikka, Katja Ilmoniemi.
Vasemmistoliitto (5): Antti Holopainen, Matti Kauppila, Vuokko Kautto, Eino Vuori, Pekka Järvinen.
Perussuomalaiset (3): Rami Lehto, Lasse Koskinen, Harri Nieminen.
Keskusta (3): Maarit Luukka, Maija-Liisa Lindqvist, Saila Lehtomäki.
Eläkeläiset (1): Raimo Kotala.

Loput valtuutetuista olivat sitä mieltä, että vastuuvapaus olisi Kinbergille pitänyt myöntää sen jälkeen, kun häntä oli jo aiemmin rangaistu. Tällä kannalla olivat seuraavat:

SDP (10): Ulla Vaara, Susanna Iivonen-Pekesen, Merja-Liisa Kerkkä, Mika Kari, Ulla Koskinen-Laine, Sirkku Hilden, Alettin Basboga, Kari Salmi, Eero Vainio, Pekka Komu.
Kokoomus (7): Juha Rostedt, Hannu Himanen, Ilkka Simolin, Merja Vahter, Reijo Salminen, Simo Räihä, Ilkka Viljanen.
Vihreät (4): Kirsti Vaara, Helena Aaltola, Saara Vauramo, Kai Kuokkanen.
Kristilliset (4): Marjo Loponen, Leena Mantere, Leena Kaartinen, Timo Räihä.

Koska vastuuvapautta ei myönnetty, ei asia jää tähän. Kuntaliiton lakimiehet ovat nimittäin ilmoittaneet, että valtuuston on kuntalain 75 §:n 3 momentin mukaisesti päätettävä niistä toimenpiteistä, joita vastuuvapauden epäämisestä aiheutuu. Lähinnä kysymykseen tulee korvausvaatimuksen esittäminen tai rikossyytteen nostaminen.

Lisäksi valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää orkesterin ja Saltarello Oy:n vuonna 2007 tekemän sopimuksen taloudelliset vaikutukset kaupungille. Sopimuksen jatkamisesta tai sen irtisanomisesta tehdään sen jälkeen asianmukainen päätös.

Kokonaiskustannukset näistä konserttien internetlähetyksistä ovat tähän mennessä olleet 223 000 euroa. Siitä Päijät-Hämeen liitto on maksanut avustusta 104 000 euroa ja jos liitto maksaa vielä käsittelyssä olevan maksatushakemuksen perusteella 21 000 euroa lisää, niin kaupungin kustannukset hankkeesta ovat tähän mennessä vähintään 88 000 euroa. Keskeisimmät menoerät 30.9.2009 tilanteesta laaditun raportin mukaan ovat
- palkkauskulut 73 762 euroa (suurimpana verkkosuunnittelijan palkkaus)
- toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 52 121 euroa
- kalustohankinnat 76 968 euroa
- matkustus- ja kuljetuspalvelut 15 451 euroa.

Saltarello Oy:n kanssa tehdystä sopimuksesta kaupungille aiheutuu verkkosivujen maksuna 2000 euron vuosikustannukset. Kaupunginhallitus on hyväksynyt orkesterin ääni- ja kuvataltiointia sekä internetlähetyksiä koskevan taltiointisopimuksen, mikä merkitsi 5 prosentin lisän muusikoiden palkkaan eli rahassa 25 000 euron vuotuista lisäkulua kaupungille.

Saltarello Oy:n kanssa tehty sopimus aiheuttaa kaupungille huomattavan määrän velvoitteita, minkä vuoksi asiasta tulee tehdä joko kuntalain mukainen päätös sopimuksen hyväksymisestä tai irtisanoa sopimus.

Saltarellon liikevaihto oli viime vuonna noin 13 900 euroa ja tappio 638 500 euroa. Liikevaihdot ja tappiot huomioiden on perusteltua olla huolestunut siitä, miten yhtiö pystyy hoitamaan omat sopimuksessa määritellyt velvoitteensa.

kari.naskinen@gmail.com