keskiviikko 29. kesäkuuta 2022

Gorbatshovin ajattelu on Putinille kuin ilmaa


Idäntutkimus-lehden tuoreessa numerossa 2/2022 kirjoittaa akatemiatutkija
Vesa Oittinen Ranskassa tehdystä väitöskirjasta, jossa käydään läpi Mihail Gorbatshovin ”uuteen ajatteluun” johtanutta prosessia. Lehteä julkaisee Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ja Oittinen työskentelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa sekä on filosofian historian dosentti Tampereen yliopistossa.

Väitöskirjan teki Sorbonnen yliopistossa
Sophie Momzikoff-Markoff. Oittinen sanoo aihepiirin olevan edelleen tärkeä, sillä juuri perestroikan epäonnistuminen on johtanut siihen, että Venäjällä pitää valtaa nykyisen tyyppinen hallinto.

Gorbatshov julkisti virallisesti uuden ajattelun NKP:n 27. edustajakokouksessa helmi-maaliskuun taitteessa 1986, kun oli ollut vasta yhden vuoden NKP:n pääsihteerinä. Puheessaan hän muotoili uuden lähestymistavan keskeiset teesit: ydinaseiden ja varustelun ihmiskunnalle tuottama vaara, valtioiden ja kansakuntien keskinäinen riippuvuus toisistaan ja väkivallasta pidättäytyminen kansainvälisissä suhteissa. Vladimir Putinille nämä kaikki kolme kohtaa ovat kuin ilmaa.

Teoreettisella tasolla
tällä Gorbatshovin esittämälla uudella ajattelulla oli tarkoitus lopettaa ideologinen dogmatismi ja viestiä marxismi-leninismin perusperiaatteiden mukauttamisesta ympäröivään maailmaan.

Gorbatshovilainen ulkopolitiikka alkoi
kin heti tuottaa tulosta, kun joulukuussa 1987 solmittiin sopimus keskimatkan euro-ohjuksista luopumisesta. Allekirjoittajina olivat Gorbatshov ja Ronald Reagan. Vuonna 2019 sopimuksen kumosivat Putin ja Trump.

Gorbatshovin uuden ajattelun taustalla oli tietenkin myös se, että Neuvostoliiton talous oli rapakunnossa – jotain uutta piti kehitellä. Kysymys ei silti ollut marxi
smi-leninistisen ideologian hylkäämisestä, mutta uudistaa sitäkin piti. Momzikoff-Markoff puhuu tämän ideologian toisesta, ”dynaamisesta muodosta”, josta kyllä oli viritelmiä ollut aikaisemminkin sekä puoluekoneistossa että akateemisessa maailmassa. Juuret nimittäin löytyvät jo Nikita Hrushtshovin valtakaudelta.

Suomikin on väitöskirjassa sen verran mukana, että siinä annetaan erittäin myönteinen kuva
Otto Wille Kuusisesta ”dynaamisen ideologian” esitaistelijana Hrushtshovin aikana. Tämän kehityksen ensimmäinen vaihe loppui kuitenkin siihen, kun etualalla nousivat kommunistisen konsevatismin edustajat, esimerkiksi NKP:n pääideologi Mihail Suslov ja keskuskomitean tiedejaoston johtaja Sergei Trapeznikov. Neuvostoliiton tiedeakatemiaan. V 1958

Uusi ideologia ei kuitenkaan sammunut kokonaan. Muutamat lehdet pitivät keskustelua yllä ja tärkeää osaa esitti myös Tiedeakatemian yhteydessä toiminut laitos IMEMO, joka tutki maailmantaloutta ja kansainvälisiä suhteita,
sekä Pohjois-Amerikan tutkimukseen keskittynyt ISKA. Väitöskirjassa luetellaan näissä laitoksissa työskennelleitä tutkijoita, jotka todennäköisesti vaikuttivat Gorbatshovin julki tuomaan uudistusajatteluun, joukossa kolme Kuusisenkin oppilasta Georgi Arbatov, Oleg Bogomolov ja Fjodor Burlatski. Kuusinen oli nimitetty Tiedeakatemiaan 1958. Tiedeakatemia on vanhin edelleen toiminnassa oleva tutkimuslaitos Venäjällä, perustettu 1724.

Vesa Oittinen kirjoittaa: ”Voidaan sanoa, että Gorbatshovin esittelemä ohjelma heijasteli juuri IMEMO:laisten ja filosofien tutkimustyötä; sen pohjapaperin laati työryhmä, joka kokoontui
Aleksandr Jakovlevin johdolla Moskovan lähistöllä datshalla syksyllä 1985. Kun paperia esiteltiin politbyroolle tammikuussa 1986, ulkoministeri Eduard Shevardnadze oli innoissaan ja sanoi, ettei muista Leninin jälkeen syntyneen tällaista dokumenttia kuin nyt, ja että näemme kuinka marxilais-leniniläinen ajattelu nousee ennen tuntemattomalle tasolle.”

Lopputulos oli toisenlainen, ja aivan lopullista tulosta voi tällä hetkellä vain arvailla. Mutta jos perestroika-kommunismi olisi 30 vuotta sitten ollut mahdollista valita Venäjänmaan järjestelmäksi, ei Ukrainassa nyt olisi sota.

kari.naskinen@gmail.com