perjantai 16. syyskuuta 2011

Kuntaliitto: "Kuntien saamat valtionosuudet kasvavat leikkauksista huolimatta"

Kuntajohtajat ja muutkin ovat syyttäneet maan hallitusta siitä, että kuntien saamat valtionosuudet pienenevät ensi vuonna yhteensä 631 miljoonalla eurolla. Tästä leikkauksesta huolimatta kuntien todelliset valtionosuudet kasvavat, kuten Kuntaliitto on nyt laskenut. Asiasta kerrotaan Kuntalehden tällä viikolla ilmestyneessä numerossa.

Syinä tähän kuntien kannalta plusmerkkiseen rahansiirtoon valtiolta ovat mm. valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus sekä indeksitarkistus. Nämä tuovat kunnille enemmän kuin leikkaukset eli 750 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan vielä yhteisöveron jakomuutos, pääsevät kunnat plussan puolelle 154 miljoonaa euroa!

Kuntaliiton talousyksikkö on halunnut selventää käsitteitä valtionosuuksista käydyn keskustelun takia ja laatinut yhteenvedon erilaisista tarkastelumalleista. Valtionosuuksien jakoperusteiden muutosten vaikutukset ovat paikoin hyvinkin isoja. On kuntia, jotka hyötyvät jakoperusteiden muutoksista satoja euroja per asukas.

Viime vuonna kuntien verotulot kasvoivat odotettua nopeammin. Tänäkin vuonna niiden arvioidaan kasvavan 4,5 %. Valtionosuudet kasvavat runsaat 3 % mm. indeksikorotusten ja veronkevennysten kompensaatioiden seurauksena.

Yhteisöveron tilapäinen jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus päättyy tänä vuonna. Sen sijaan tehdään uusi 5 prosentin korotus vuosina 2012 ja 2013. Myös seurakunnille sovelletaan väliaikaisesti korotettua yhteisövero-osuutta.

Kuntien ensi vuoden valtionavut ovat yhteensä 10,5 miljardia euroa, joista laskennalliset valtionosuudet ovat 9,5 miljardia. Valtionavut kasvavat noin 360 miljoonalla eurolla 4,5 %. Toisaalta valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaus sekä mm. oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt. Valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus (416 milj. euroa), veromenetysten kompensaatiot (262 milj. euroa) sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen, työllistämistukeen ja maahanmuuttajakorvauksiin.

Indeksikorotus nostaa kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 341 milj. eurolla sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos 68 milj. eurolla.

Valtion veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti.

Nämä kaikki ynnäten ja vähentäen: kunnat saavat valtiolta ensi vuonna rahaa 154 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

kari.naskinen@gmail.com