maanantai 23. helmikuuta 2009

Kuntaliitokset pahentavat ilmastonmuutosta

Tuoreessa tutkimuksessa Joensuun yliopiston tutkijat arvioivat, että kuntaliitokset lisäävät liikkumista maa-seudulla. Ilmastonmuutoksen torjumisessa ovat kuntaliitokset huono keino. Sama koskee valtionhallinnon alueellistamista. Kun iso virasto heivataan jonnekin Kuopioon tai Rovaniemelle, se lisää automaattisesti matkustamista Helsinkiin ja takaisin.

Kuntaliitosten ja -yhteistyön vaikutuksia palveluihin ja liikkumiseen on käsitellyt erikoistutkija, yht. tri Ilkka Lehtola. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Kunnallisalan kehittämissäätiö ja valtion tiehallinto.

Lehtola toteaa, että palvelujen tuottaminen entistä kustannus-tehokkaammin voi tarkoittaa kunnallisten palvelujen keskittämistä ja karsimista. Kunnat ja niiden palvelurakenteet tulevat erilaistumaan, ja yhdyskuntarakenteellisesti kunnat ja yhteistoiminta-alueet ovat entistä moninapaisempia.

Tutkimattakin on selvää, että kuntaliitokset lisäävät liikennettä. Entisissä kuntakeskuksissa työskentelee kuntien palveluksessa lukuisia henkilöitä, joiden työn luonne on muuttunut entistä liikkuvammaksi. Uusi kunta on pinta-alaltaan suurempi ja sisäiset välimatkat pidempiä. Kokouksia, palavereja ja tapaamisia on yhä enemmän uudessa kuntakeskuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntienvälinen yhteistyö lisääntyy, vaikka ei kuntaliitoksia tehtäisikään. Henkilökunnan liikkuminen eri toimipisteiden välillä lisääntyy, ja liikelaitosmallissa potilaiden matkat saattavat pidentyä, koska vuodepaikkoja ja lääkäripäivystystä ei ole välttämättä saatavissa jokaisessa kunnassa. Oivassa Hollolalassa tämä jo tiedetään.

Tapahtuu myös koulujen yhdistämisiä. Monissa vierekkäisissä kunnissa on jo päätetty yhdistää peruskoulun yläluokkien opetus. Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä, kuinka yläkoulujen yhdistäminen lisää oppilaiden koulukuljetuksia pienten kunta-keskusten välillä. Koulumatkojen pituus kasvaa etenkin kuntien reuna-alueilla asuvilla koululaisilla.

Yksityisautoilu lisääntyy, koska julkinen liikenne ei pysty riittävästi vastaamaan maaseudun asukkaiden liikkumistarpeisiin. Kulkeminen julkisilla liikennevälineillä edellyttää usein vielä täydentäviä liikkumismuotoja. Etenkin ikääntyneiden asuminen ja liikkuminen maaseudulla on hankalaa ilman naapuri- tai sukulaistukea.

PÄÄKAUPUNKISEUDULTA PAKKO-
SIIRRETTY JO 3600 TYÖPAIKKAA

Tällä vuosikymmenellä on pääkaupunkiseudulta alueellistettu 3600 valtion työpaikkaa muualle Suomeen. Yli 1000 muusta työpaikasta on alueellistamispäätökset tehty. Tällä hetkellä selvitetään sitä, mihin viskataan Helsingistä esimerkiksi Tiehallintokeskus (270 työpaikkaa), Ajoneuvohallintokeskus (230), Merenkulkulaitos (190), Ratahallintokeskus (120) ja Rautatievirasto (40).

Olisikohan Merenkulkulaitoksen oikea paikka jossakin Kuusamon tienoilla? Helsinki-Vantaan lentoasemalta suunnitellaan myös Ilmailuhallinnon alueellistamista. Kyllä nyt on niin vaikeita asioita, että kannattaisi pyytää konsultiksi vuoristoneuvos Tuurnaa vävynsä kanssa.

kari.naskinen@gmail.com