torstai 10. maaliskuuta 2016

Kun yksi rikas vastasi 25:tä köyhää


Näinä päivinä tulee kuluneeksi 110 vuotta Lahden kaupungin ensimmäisistä kunnallisvaaleista. Lahti oli saanut kaupunkioikeudet marraskuussa 1905 ja muutaman kuukauden kuluttua 17.3.1906 järjestettiin valtuustovaalit. Vaaleissa valittiin 18 valtuusmiestä: 12 perustuslaillista, kaksi suomalaisen puolueen edustajaa ja neljä sosialidemokraattia. Sosialidemokraateilla ei vaaleissa ollut omaa vaalilistaa, vaan olivat vaaliliitossa perustuslaillisten kanssa. Oman ryhmittymänsä muodostivat myös liikemiehet, mutta he eivät saaneet läpi yhtään ehdokastaan.

Vaalijärjestelmä oli noihin aikoihin vielä sellainen, että rikkaan ääni vaikutti enemmän kuin köyhän. Äänioikeus jakautui kunnallisveronmaksun mukaan niin, että kaikkein eniten veroa maksaneilla oli 25 ääntä, mutta kaikkein köyhimmillä vain yksi ääni. Tällaisia eri veronmaksukykyyn perustuneita äänimääräluokkia oli kaikkiaan 22. Rikkaimpia eli 25 äänen antajia oli 31 ja yhden äänen poloisia 199. Asukkaita Lahdessa oli 2800. Äänestysprosentiksi tuli 49,3 ja valituiksi tulivat:

filosofian maisteri
Niilo J. Avellan
rautatienkirjuri
Anton Berg
talonomistaja
Karl Boman
kauppias Albin Eklund
kauppias
Gustaf Fagerholm
apteekkari
Hjalmar Fellman
tehtailija
Ferdinand Frigrén
eläinlääkäri
Uno Heininen
kauppias
Kustaa V. Kunnas
postiljooni
Juho E. Laine
leipuri
Oskar Lefrén
talonomistaja
Vihtori Pöysälä
suutari
Kalle Salminen
puuseppä
Emil Salonen
asemapäällikkö
Axel Sievers
satulaseppä
Juho N. Suvela
seppä
Otto Virtanen
kunnanlääkäri
Johan Vitali

Valtuuston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Vitali.
Valtuusto kokoontui joka kolmas tiistai kello 18.15 Vuorikadun koulun (kuvassa) luokkahuoneessa, joka oli kaupungin virastojen ja hallintoelinten yhteinen virka- ja kokoushuone. Rahatoimikamari oli luovuttanut valtuustolle isosta kaapistaan yhden hyllyn. Valtuuston sihteeri säilytti tärkeimpiä papereitaan lattialla olevassa arkussa. Myöhemmin kaupunginvaltuusto siirtyi kruununvouti Fridolf Ferdinand Frostellin taloon Vapaudenkadulle ja 1913 valtuusto pääsi uuteen kaupungintaloon.

Isoa hässäkkää syntyi pian ensimmäisten vaalien jälkeen, sillä historiankirjat kertovat sosialidemokraattien vetäytyneen pois valtuustotyöskentelystä boikotiksi epädemokraattista kunnallishallintoa kohtaan, lukuun ottamatta satulaseppä Suvelaa.
Totta tietenkin olikin, että vaalijärjestelmän takia arviolta puolet lahtelaisista jäi kunnallisen hallintovallan käytön ulkopuolelle. Sos.dem. kunnallisjärjestö toimi kuitenkin aktiivisena ulkoparlamentaarisena painostusryhmänä. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan vuosina se vaati voimakkaasti toimenpiteitä työllisyyteen ja elintarvikehuoltoon liittyvissä ongelmissa.

Erikoista oli, että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin valtiollisissa vaaleissa jo 1907, mutta kunnallisella tasolla vasta 1917. Ennen vuoden 1917 muutosta Lahden sosialidemokraatit jo ehdottivat, että heille myönnettäisiin puolet valtuustopaikoista, koska työväen äänestäjämäärä oli noin puolet äänestäjistä. Sos.dem. kunnallistoimikunnan puheenjohtajan V. Perttilän allekirjoittamassa anomuksessa kaupunginvaltuustolle todettiin mm.:
 
”Kun nykyään elämme uutta aikaa, jolloin myönnetään vanhat synnit tehdyiksi ja ollaan valmiit todenteolla tukemaan nousevaa kansanvaltaa, olisi ilahduttavaa nähdä jos Lahden kaupunginvaltuusto luovuttaisi työväestölle valtuustossa sellaisen edustuksen, minkä eduskuntavaalit edellyttäisivät. Toisin sanoen työväestö saisi vähintään puolet valtuuston paikoista. Tämä tuntuisi sitäkin oikeudenmukaisemmalta, kun työväestö varsin pian joka tapauksessa tulee saamaan vähintään edelläkerrotun määrän valtuuston paikoista. Jos tämä saanti tapahtuisi vapaaehtoisen luopumisen kautta, ei se ainakaan olisi omiaan huonontamaan paikkakunnan porvarillisten ja työläisten välejä.”

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttaminen myös kunnallisella tasolla lykkääntyi, vaikka eduskunta hyväksyi asiaa koskevan lain jo 1908 pääasiassa vanhasuomalaisten ja sosialidemokraattien äänin 146-41. Senaatti kuitenkin totesi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden "epäoikeudenmukaiseksi" ja tsaari jätti lain vahvistamatta. Vasta Suomen itsenäistyttyä päästiin kunnallisvaalitkin järjestämään demokraattisesti joulukuussa 1918.

Olisikohan kansalaissota vältetty, jos kunnallinen vaalijärjestelmä olisi ollut oikeanlainen jo aikaisemmin? Varsinkin syksyllä 1917 harvainvaltaisten valtuustojen ja järjestäytyneen työväestön välit kiristyivät monilla paikkakunnilla hyvin jyrkiksi.

Lahdessa vasemmisto palasi valtuustoon vasta 1920 kolmen valtuutetun voimin. Muut 21 valtuutettua edustivat Kokoomusta, IKL:ää ja Edistyspuoluetta. Enemmistön sosialidemokraatit saavuttivat 1934: SDP 18, Edistyspuolue 6, IKL 6, Kokoomus 4, varuskunta 1.

kari.naskinen@gmail.com