keskiviikko 19. kesäkuuta 2013

Valtaa siirtyy yhä enemmän erilaisille talousinstituutioilleHelsingin yliopiston maailmanpolitiikan professorin Teivo Teivaisen kirja Yritysvastuun umpikuja julkistettiin tänään keskiviikkona 19.6. Kirjassa valotetaan yritysvallan poliittisuuden ja demokratian suhdetta, esimerkiksi vertaamalla liikeyrityksiä valtioihin.

En tietenkään ole vielä lukenut kirjaa, mutta sen verran ennakkotietoa on, että Teivainen ruotii yritysvallan voimistumisen ristiriitoja sekä varsinkin sitä, miten globaalin talouden poliittinen luonne on tullut aiempaa ilmeisemmäksi.

Jo tohtorinväitöskirjassaan (2000) Teivainen käsitteli asiaa. Siinä hän totesi, että poliittisesti merkittäviä päätöksiä tehdään yhä enemmän taloudellisiksi määritellyissä instituutioissa, kuten keskuspankeissa ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Tämä on johtanut siihen, että demokraattisesti valittujen elinten valta on heikentynyt.

Johtopäätöksissään Teivainen sanoo, että demokratia on ”monarkisoitumassa”. Kansanedustuslaitoksille on käymässä osittain samoin kuin aikoinaan monarkeille: niiden valta on muuttumassa aiempaa seremoniallisemmaksi, kun tärkeimmät päätökset tehdään muualla.

”Ekonomismin politiikassa talouden laajeneminen sulkee merkittäviä alueita demokraattisen hallinnan ulottumattomiin. Toinen keskeinen rajalinja syntyy siitä, kun määritellään, mitkä ovat kunkin poliittisen yhteisön sisäisiä ja mitkä ulkoisia asioita. Tämä määrittely on kamppailua globalisaation sisällöstä”, sanoo Teivainen väitöskirjassaan.

Uudessa kirjassaan Teivainen varmaan jatkaa näiden asioiden käsittelyä. Miten toimia, kun sijoittajien oikeudet maailmalla ovat ristiriidassa vaikkapa ihmisoikeuselinten kanssa?

Teivo Teivainen on toiminut professorina myös Kanadassa ja Perussa. Hän on ollut aktiivinen useissa vaihtoehtoista globalisaatiota edistävissä kansalaisliikkeissä ja Maailman sosiaalifoorumissa. Hän on myös toiminut asiantuntijana kansainvälisille järjestöille, valtioille, kansalaisjärjestöille ja ammattiyhdistysliikkeille.

kari.naskinen@gmail.com